A FORTUNATE DISCOVERY IN SOUTHERN BESSARABIA

AUTHOR: Natalia MATEEVICI, Sergiu MATVEEV

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 301-304.

Abstract

In the summer of 1989, in the waters of lake Kitaj, on the outskirts of a village called Kamyshovka (Ismail region, Ukraine), an amphora was discovered.
The item has two stamps, one on each handle, both anepigraphic, in relief, of a shape similar to that of a horseshoe. A resembling stamp, probably representing the letter delta, can be seen on another type of Sinope amphora found in the Elizavetovskoe citadel, this time applied on the neck. It is difficult to explain the significance of a stamp on a Sinope amphora since at that time amphoras with stamps were already widely known, displaying not only the magistrate’s first name, the manufacturer, but also often last names and the name of the Magistrate.

O AMFORĂ DESCOPERITĂ FORTUIT ÎN SUDUL BASARABIEI

Rezumat

În vara anului 1989, în apa lacului Chitai, de la marginea satului Kamîşovka (r-ul Ismail, Ucraina) a fost descoperita fortuit o amforă.
Amfora are două ştampile identice pe ambele toarte, fiind anepigrafice, în relief, având forma asemănătoare unei „ove” sau potcoave. Stampilă asemănătoare, mai degrabă semnificând litera „delta”, este întâlnită pe o altă amforă de Sinope de alt tip, care este găsită fragmentar pe cetatea Elizavetovskoe, acesta fiind aplicată pe gât (Monachov 2003, 332, Tabl. 102/ 8). Este greu de explicat, semnificaţia unei ştampile anepigrafice pe amforă de Sinope, din momentul, când se cunoşteau deja, la acea, perioadă, multiple amfore ştampilate, cu ştampile, care conţineau nu numai legendă compusă din nume proprii de magistrat, de producător, dar deseori şi patronimicul unuia dintre ei şi denumirea magistraturii etc.

Download