NOTE ASUPRA UNOR DESCOPERIRI MONETARE DIN JUDEŢUL VASLUI

AUTHORI: Sorin LANGU, Cristian ONEL, Gheorghe GHERGHE, Laurenţiu URSACHI

NOTES ON SOME COINS DISCOVERED IN VASLUI COUNTY

Danubius, XXVIII, Galaţi, 2010, pp. 263-266.

Abstract

The authors describe 3 coins from the surroundings of the town of Bârlad, in Vaslui county. All the three coins are from medieval Moldavia, from the first half of XVth century: one gros is from Alexander the Good, another gros is from Iliaş, the son of Alexander the Good, and the last one is an anepigraph coin, probably from Alexander the Good.

NOTE ASUPRA UNOR DESCOPERIRI MONETARE DIN JUDEŢUL VASLUI

Rezumat

Autorii descriu trei monede descoperite în împrejurimile oraşului Bârlad, jud. Vaslui. Toate cele trei monede sunt din Moldova şi datează din perioada Evului Mediu, mai precis, din prima jumătate a sec. XV. Astfel, avem de-a face cu un gros de la Alexandru cel Bun, un gros de la Ilias, fiul lui Alexandru cel Bun şi cu o monedă anepigrafică, probabil tot de la Alexandru cel Bun.

Download