LES NOUVELLES OFFRES D’EDUCATION PRIVEE ISLAMIQUE AU CAMEROUN: ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

AUTHOR: Théodore TAKOU

NEW OFFERS OF PRIVATE ISLAMIC EDUCATION IN CAMEROON:CURRENT STATE AND PERSPECTIVES

Danubius, XXVIII, Galaţi, 2010, pp. 99-112.

Abstract

This article deals with the offer of private Islamic education in Cameroon. It depicts the moves of the Islamic confession in the field of education, the way this confession organized a system of education for the children, based on their religious principles. The educational institutions considered here belong to OESPI, an association acting as a link between the Islamic community and the state. The article focuses on the following aspects: the finality and the educational philosophy of the Islamic confessional order, the offer of private Islamic confessional education in Cameroon, the schooling of the children (boys and girls), the role played by religion in the constitution of schools and in their funding.
The study is based on the personal experience of the author and on some fragmentary testimonies of one official of the private Islamic educational order (OESPI). We also availed of the official texts and documents that have regulated the private schooling in Cameroon since 1964. O none side, we attempted a brief historical account of the private Islamic education in Cameroon and, on the other side, we tried to evince the way the Islamic community responded (through new offers of education) to the debates stirred by the issue of private Islamic education in Cameroon, after the installation of democracy, during the 90-s. The data reveal the way the Islamic confession, as an inner part of the educational system, avails of the freedom of education and develops the process of education.

NOILE OFERTE DE ÎNVĂŢĂMÂNT ISLAMIC PRIVAT DIN CAMERUN: SITUAŢIA PREZENTĂ ŞI PERSPECTIVE

Rezumat

Articolul discută despre ofertele de învăţământ islamic privat din Camerun. Se discută despre acţiunile întreprinse de comunitatea religioasă islamică din Camerun în domeniul educaţiei şi expune modul în care s-a organizat această comunitate pentru a oferi copiilor programe educaţionale în conformitate cu principiile religioase musulmane. Instituţiile despre care se discută ţin de OESPI, asociaţie care are rolul de a media între comunitatea islamică şi Stat. Analiza este focalizată asupra următoarelor aspecte: finalitatea şi filosofia educativă a ordinului confesional islamic, ofertele de învăţământ confesional islamic privat, şcolarizarea copiilor (băieţi şi fete), rolul pe care îl joacă religia în organizare şi în finanţare.
Studiul este bazat pe contactul direct pe care autorul l-a avut cu aceste realităţi şi pe analiza unor date parţiale obţinute de la responsabilul ordinului educaţional islamic privat (OESPI). Foarte utile s-au dovedit a fi textele şi documentele oficiale care, începând cu anul 1964, reglementează învăţământul privat din Camerun. Mai exact, pe de o parte, articolul realizează un scurt istoric al învăţământului islamic privat din Camerun, iar pe de altă parte scoate în evidenţă noile oferte educaţionale prin care comunitatea musulmană încearcă să răspundă la problemele ridicate de subiectul învăţământului religios privat, începând cu deschiderea Camerunului către democraţie, în anii 1990. datele expuse relevă modalitatea în care confesiunea religioasă islamică, în calitatea sa de parte integrată a sistemului, contribuie la punerea în aplicare a libertăţii învăţământului.

Download