MIHAIL KOGĂLNICEANU’S MONUMENT IN GALAŢI

AUTHOR: Viorica PISICĂ

Danubius, XXIX, Galaţi, 2011, pp. 349-356.

Abstract

The first bust of Mihail Kogălniceanu ever erected was placed in Galaţi, in 1893, only two years after the death of the great Romanian politician. Along time, it underwent a series of changes of location and even small modifications, all of them briefly presented by the present study. Nevertheless, the article focuses on the moments from 1893, surrounding the placement of the bust in Galaţi. The bust was gifted to the Townhall of Galaţi by the great man of culture and politician, V.A. Urechia.

MONUMENTUL DE LA GALAŢI AL LUI MIHAIL KOGĂLNICEANU

Rezumat

Primul bust al lui Mihail Kogălniceanu ridicat vreodată este cel din Galaţi, inaugurat în 1893, la doar doi ani de la moartea marelui politician român. De-a lungul timpului, monumentul a suferit o serie de modificări, atât în privinţa locaţiei cât şi a aspectului, toate acestea fiind expuse, pe scurt, în studiul de faţă. Totuşi, articolul accentuează asupra evenimentelor din 1893, care au constituit contextul ridicării bustului în Galaţi. Monumentul a fost dăruit Primăriei Galaţi de către marele politician şi om de cultură, V.A. Urechia.

Download