MARELE OM POLITIC ROMÂN NICOLAE FILIPESCU ŞI CTITORIA SA DE LA MĂNĂSTIREA DEALU

AUTHOR: Neculai STAICU-BUCIUMENI

THE GREAT POLITICAL PERSONALITY, NICOLAE FILIPESCU, AND HIS ACHIEVEMENTS AT „DEALU” MONASTERY

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 171-188.

Abstract

The author, a former brilliant student of the Military High School „N. Filipescu” from „Dealu” Monastery, in Târgovişte, depicts the personality of the great patriot and politician, Nicolae Filipescu, a supporter of the Romanian nationalism and of the national unification, the one who founded and built, according to European patterns, the military school from Dealu. The author also briefly describes the educational activities and makes a praiseful presentation of the military and civil staff, whose training resulted in many valuable men, of a confirmed moral integrity.

MARELE OM POLITIC ROMÂN NICOLAE FILIPESCU ŞI CTITORIA SA DE LA MĂNĂSTIREA DEALU

Rezumat

Autorul, un fost strălucit elev al Liceului Militar “N. Filipescu”, de la Mănăstirea “Dealu”, din Târgovişte, relevă personalitatea marelui patriot şi politician, Nicolae Filipescu, important susţinător al cauzei naţionale române şi al unificării naţionale şi, totodată, cel care a fondat şi a edificat, în conformitate cu modele similare din Europa, şcoala militară de la Dealu.
Totodată, autorul realizează o scurtă prezentare a activităţilor educaţionale şi face o elogioasă portetizare a personalului şcolii, atât al celui militar cât şi a celui civil. Slujirea dedicată a acestora a dat societăţii mulţi oameni valoroşi, de o calitate morală indiscutabilă.

Download