LIGHT AND SHADOW OF THE PASTORAL SERVICE OF ORTHODOX MISSIONARIES IN TRANSNISTRIA (1941-1944)

AUTHOR: Mykola MYHAYLUTSA, Olena TSELYKH

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 257-264.

Abstract

The article deals with the pastoral activity of the Orthodox missionaries, who served the Romanian Orthodox Mission in Transnistria, during the Second World War.

LUMINI ŞI UMBRE ÎN ACTIVITATEA PASTORALĂ A MISIONARILOR ORTODOCŞI ÎN TRANSNISTRIA (1941-1944)

Rezumat

Articolul se referă a activitatea pastorală a misionarilor ortodocşi, care au lucrat în legătură cu Misiunea Ortodoxă Română în Transnistria în anii celui de-al Doilea Război Mondial.

Download