IVAN EVSTRATIEV GESHOV: POLITICIAN EUROPEAN, OM DE STAT BULGAR / ИВАН ЕВСТРАТИЕВ ГЕШОВ: ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИК,БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИК / IVAN EVSTRATIEV GESHOV: EUROPEAN POLITICIAN, BULGARIAN STATESMAN

AUTHOR: Aneta MIHAYLOVA

Danubius, Acta Symposium I, Galati, 2015, pp. 13-28.

Download