COMERŢUL EXTERIOR CU CEREALE ÎN REGIUNEA DUNĂRII DE JOS – DE LA PIAŢA OTOMANĂ LA CAPITALISMUL OCCIDENTAL (1829-1853)

AUTHOR: Cristian CONSTANTIN

INTERNATIONAL GRAIN TRADE IN THE LOWER DANUBE REGION – FROM THE OTTOMAN MARKET TO EUROPEAN CAPITALISM (1829-1853)

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 65-94.

Abstract

This study aims at synthesizing the aspects related to the grain trade in the ports of the maritime Danube, between 1829 and 1853. In the 19th century, a large part of the world grain trade was controlled by certain intermediate ports, where it was stored for lengthy periods and sold when market conditions seemed favourable. The Russo-Turkish treaty of Adrianople (1829) marked the beginnings of a new era in the history of the Romanians, opening significant perspectives of political, institutional or national development, although Russia’s status as protector of Wallachia and Moldavia overshadowed these prospects. It granted the two Romanian Principalities of Wallachia and Moldavia full freedom to pursue commerce and to navigate on the Danube, turning the ports of Brăila and Galaţi into important suppliers of grains on the European markets. Two cities, Galaţi in Moldavia and Brăila in Wallachia, personified the interests and hopes of the principalities regarding the economic role of the Danube. The Romanian grain bags brought a fundamental contribution to the development of modern Romania. In this context, the theory of Ştefan Zeletin is significant for explaining this text.

COMERŢUL EXTERIOR CU CEREALE ÎN REGIUNEA DUNĂRII DE JOS – DE LA PIAŢA OTOMANĂ LA CAPITALISMUL OCCIDENTAL (1829-1853)

Rezumat

Acest studiu are ca scop sintetizarea aspectelor legate de comerţul cu cereale în porturile Dunării maritime în perioada 1829-1853. În secolul al XIX-lea, o mare parte a comerțului mondial de cereale a fost controlat de anumite porturi intermediare, în care acestea erau depozitate pentru perioade lungi și vândute atunci când condițiile de piață păreau favorabile. Tratatul ruso-turc de la Adrianopol (1829) a marcat începutul unei noi ere în istoria românilor, deschizând perspective semnificative de dezvoltare politică, instituțională sau națională, deși statutul Rusiei de protectore a Valahiei și Moldovei a umbrit aceste aşteptări. Două orașe, Galați, în Moldova și Brăila, în Țara Românească, personifică interesele și speranțele Principatelor privind rolul economic al Dunării. Sacii de cereale din România au avut o contribuție fundamentală la dezvoltarea României moderne. În acest context, teoria lui Ștefan Zeletin este semnificativă pentru explicația acestui text.

Download