ÎNSEMNĂRI DIN «JURNALUL DE CĂLĂTORIE ÎN OCCIDENT» AL BOIERULUI MOLDOVEAN IANCU PRĂJESCU

AUTHOR: Dan RÂPĂ-BUICLIU, Iulian CAPSALI

SOME NOTES FROM «A TRAVEL JOURNEY TO THE WESTERN WORLD» OF THE MOLDAVIAN NOBLE IANCU PRĂJESCU

Danubius, XXVII, Galaţi, 2009, pp. 235-262.

Abstract

The identification, in the private collection of Nicolae Vasilescu-Capsali, from Bucharest, of several new fragments from A Travel Journal to the Western World, of the Moldavian noble Iancu Prăjescu, dating from 1857, 1860, 1862, 1864, 1867, adds some more parts to an interesting travel journal, from the period comprised between 1846 and 1869, through various towns, resorts and lands of Europe. The journal belongs to the literary genre of memoirs written during the XIXth century and it reveals the was a member of the Moldavian nobility, still on the way towards modernization, perceived various aspects of the European culture.

ÎNSEMNĂRI DIN «JURNALUL DE CĂLĂTORIE ÎN OCCIDENT» AL BOIERULUI MOLDOVEAN IANCU PRĂJESCU

Rezumat

Identificarea, în colecţia privată a lui Nicolae Vasilescu-Capsali, din Bucureşti, a câtorva noi fragmente din Jurnalul de călătorie în Occident al boierului moldoveam, Iancu Prăjescu, fragmente datând din 1857, 1860, 1862, 1864 şi 1867, adaugă câteva elemente suplimentare la un interesant jurnal de călătorie din perioada 1846-1869, prin diferite oraşe, staţiuni şi ţinuturi ale Europei. Jurnalul, aparţinând genului literar al memorialisticii scrise în secolul XIX, relevă modul în care un membru al boierimii moldoveneşti, aflată încă pe drumul către modernizare, percepea diferitele aspecte ale culturii europene.

Download