INFORMAŢII BIBLIOLOGICE ÎN CORESPONDENŢA PROF.UNIV.DR.DOC. DAN SIMONESCU

AUTHOR: Dan RÂPĂ-BUICLIU, Dragoş STĂNCESCU

BIBLIOLOGICAL INFORMATION IN THE CORRESPONDENCE OF PROFESSOR DR. DOC. DAN SIMONESCU

Danubius, XXVII, Galaţi, 2009, pp. 263-278.

Abstract

From the private correspondence the reputed bibliophile, professor Dan Simonescu, entertained, between 1967-1984, with some religious and cultural personalities from Banat, we can acquire some interesting cultural and historiographical information, much of it pertaining to the national bibliophile heritage.

INFORMAŢII BIBLIOLOGICE ÎN CORESPONDENŢA PROF.UNIV.DR.DOC. DAN SIMONESCU

Rezumat

Din corespondenţa privată a reputatului bibliofil, profesorul Dan Simionescu, corespondenţă purtată între 1967-1984 cu câteva personalităţi religioase şi culturale din Banat, putem extrage câteva interesante informaţii de ordin cultural şi istoriografic, multe din ele cu privire la tezaurul bibliofil naţional.

Download