pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Danubius XXXI Supliment

IN HONOREM
MIRCEA NICU - Septuagesimo Anno  (Paul CIOBOTARU)


Radu-Mihai ILIE
Reevaluarea taxonomică a pieselor fosile de la punctul fosilifer Rateș (jud. Galaţi),aflate în colecţia Muzeului Mixt Tecuci


Igor Vladimirovich PISTRUIL
Cercetările desfăşurate în siturile din epoca pietrei, Katarzhino I şi Katarzhino II, lângă v. Chervonoznamenka (Districtul Ivanovka, Regiunea Odessa) şi câteva probleme ţinând de cercetarea mezoliticului şi a neoliticului în regiunea pontică de nord-vest


Alla Vasiljevna GLAVENCHUK
Utilizarea pigmenţilor de ocru în situl din paleoliticul superior de la Anetovka II (Stepa Bugului de Sud, Ucraina)


Corneliu BELDIMAN, Costel ILIE, Diana-Maria SZTANCS
Artefacte din materii dure animale descoperite în situl de la Negrileşti, “Curtea Şcolii”, jud. Galaţi

Daniela ALECSĂ
Aşezarea cucuteniană de pe dealul Tănăsoaia, sat Toflea, jud. Galaţi

Vladislav PETRENKO
O reevaluarea a problemei sceptrelor eneolitice


Anca-Diana POPESCU
Contextele, cronologia şi analogiile unor piese de os decorative din Moldova


Elena VIERU
Posibilităţi de interpretare a depozitelor de bronzuri din bazinul Bârladului, atribuite sfârşitului epocii bronzului


Ioan VASILIU
Piese de cult din aşezarea getică de la Căbeşti – Cociuba Dămăcuşa


Mihai CONSTANTINESCU
Analiza antropologică a mormântului 7 din necropola de la Barboşi, jud. Galaţi    


Ligia Otilia TEODOR, Codrin LĂCĂTUŞU
Consideraţii privind restaurarea şi conservarea unor pahare de sticlă descoperite în necropola de la Barcea, jud. Galaţi


Paul CIOBOTARU
Necropola de la Tecuci, Fabrica de Ambalaje Metalice


NOTE ARHEOLOGICE


Natalia MATEEVICI, Sergiu MATVEEV
O amforă descoperită fortuit în sudul Basarabiei

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting