pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Rezumate Danubius XXX Supliment

Ion EREMIA
Basarabia în Cronica Moldovenească de la Cracovia


Eugen DRĂGOI
Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni, generalul Prozorovski şi Galaţii


Vitali V. STETSKEVYCH
Basarabia în secolele XIX-XX, spaţiu multicultural al Europei sau obiect al intereselor geopolitice ?


Olena BATCHINSKA
Populaţia regiunii Dunării de Jos la sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea : origini, rute de imigraţie, demografie, structuri etnosociale. Studiu de caz : reedificarea oraşului Ismail


Ion GUMENÂI
Raporturile dintre populaţia autohtonă a Basarabiei şi minorităţile confesionale în prima jumătate a secolului al XIX-lea


Valeriu HARABARA
Prezenţa elementului grec în structura demografică a Basarabiei în prima jumătate  a secolului al XIX-lea


Lucia ARGINT
Componenţa etnică a absolventelor primului liceu laic de fete din Chişinău în perioada 1864-1923 – Liceul de fete nr. 1 a Zemstvei din Basarabia


Sergiu TABUNCIC
Vechi cărţi bisericeşti semnalate de Zamfir Arbore în Dicţionarul Geografic al Basarabiei la începutul veacului al XX-lea


Liviu BRĂTESCU
Relaţiile româno-ruse (1878-1888). Tensiuni, conflicte şi reconciliere


Andreea ATANASIU – CROITORU
Locotenent-colonelul Mihail Drăghicescu: contribuţii la istoria Moldovei


Constantin I. STAN
Nicolae Iorga şi centenarul răpirii Basarabiei (1812-1912)


Daniel CITIRIGĂ
Diplomaţia franceză şi problema unirii Basarabiei cu România

Arthur-Viorel TULUŞ
Conectarea Basarabiei la comerţul exterior al României prin gurile Dunării. Problema infrastructurii de transport


Valentin CIORBEA
Preocupări ale autorităţilor române de amenajare a portului maritim Bugaz (limanul Nistrului) 1918-1940


Bogdan POPA
Consideraţii asupra locului Basarabiei în peisajul sportiv al României interbelice


Paul NISTOR
Istorie şi propagandă în România Mare. Cazul lui Alexandru Boldur


Emanuel PLOPEANU
Basarabia şi raporturile româno-sovietice în analize ale diplomaţiei americane la începutul marii conflagraţii (1939-1940)


Silviu MILOIU
Basarabia între două anexiuni (1940-1944). Percepţii finlandeze


Mihaela TEODOR
Problema cetăţeniei refugiaţilor basarabeni din România, aspect al luptei pentru păstrarea identităţii naţionale


Florin STAN
Impactul evenimentelor din vara anului 1940 asupra locuitorilor de origine evreiască din Basarabia


Mykola MYKHAILUTSA
Războiul împotriva altarelor creştine în sudul Basarabiei. Pagube şi responsabili (1941-1945)


George ENACHE
Episcopia Cetăţii Albe-Ismail în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial


Ion GIURCĂ, Ciprian-Antonio NICOARĂ
Atitudini şi acţiuni militare în Basarabia în contextul evacuării teritoriului cedat în 1940


Pavel MORARU
Din activitatea serviciului special de informaţii din Basarabia (1941-1944)


Mariana S. ŢĂRANU
Câteva modalităţi de racolare a basarabenilor în NKVD-ul sovietic (1940-1941)

Angela LISNIC
Transformările identitare în mediul intelectualităţii  din RSSM în anii `50-80 ai secolului al XX-lea


Angela LISNIC, Nadejda SCOBIOALĂ
Sistemul educaţional sovietic - pârghie de modificare a identităţii în rândul cadrelor didactice în anii `50-80 ai secolului XX


Sergiu MATVEEV
Limite ştiinţifice şi politice în problema identităţii moldovenilor

Lucia SAVA
Criza identitară din Republica Moldova în contextul globalizării

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting