pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Rezumate Danubius XXX

ARHEOLOGIE. ISTORIE ANTICĂ

Costel ILIE, Paul CIOBOTARU, Mircea NICU, Adrian-Ionuţ ADAMESCU, Ovidiu- Soleriu COTOI, Daniela ALECSĂ

Descoperiri recente în situl arheologic Negrileşti, jud. Galaţi

Adrian-Ionuţ ADAMESCU

Notă asupra unor descoperiri mai vechi din sud-estul Moldovei. Descoperirile arheologice de la Lunca, judeţul Galaţi

Gabriel JUGĂNARU, Florin TOPOLEANU, Adrian-Ionuţ ADAMESCU, Valentin Aurel PARNIC

Galaţi – Cartierul Dunărea. Raport de cercetare arheologică preventivă - 2011

Decebal NEDU

Probleme ale celui de-al treilea război samnitic

ISTORIE MEDIEVALĂ

Mariusz Wiesław KACZKA

Scrisori inedite din arhivele poloneze, ale domnitorului Constantin Brâncoveanu şi ale stolnicului Constantin Cantacuzino

ISTORIE MODERNĂ

Nicolae IONIŢĂ

Imaginea societăţii româneşti în documente diplomatice germane între Independenţă şi răscoala de la 1907

Cătălin NEGOIŢĂ

Campania militară a României în Bulgaria (1913)

Dan RÂPĂ-BUICLIU

O cronologie a vieţii teatrale şi muzicale în oraşul Galaţi, în perioada 1878-1900, reflectată în presa vremii

Eugen DRĂGOI

Cine şi când a dărâmat biserica domnească „Sf. Dimitrie“ din Galaţi? Mărturii inedite

Marius MITROF

Scurte referinţe istorice şi de arhitectură. Casa din strada Domnească, nr. 103, colţ cu strada Basarabiei, municipiul Galaţi

ISTORIE CONTEMPORANĂ

Taras VINSTKOVSKII

Viaţa social-politică în gubernia Tavria în timpul Revoluţiei din 1917 (pe baza articolelor din ziarul „Iujnye Vedomosti” din Simferopol)

Vitalie PONOMARIOV

Consideraţii privind activitatea comunistă în Basarabia în anii 1918-1921

Arthur TULUŞ

Aspecte comparative privind integrarea comunităţilor evreieşti din jurul gurilor Dunării în structurile României interbelice: sudul Basarabiei versus vechiul Regat

George ENACHE

Strategii de infiltrare şi atragere la colaborare a cultelor religioase elaborate de autorităţile procomuniste din România în perioada 1945-1947, cu o privire specială asupra cazului Bisericii Ortodoxe Române

Bouba MAMOUDOU

„Revoluţia Iasomiei” şi crepusculul ei: între cucerirea libertăţilor şi speranţa răspândirii democraţiei în Africa

ISTORIA CULTURII

Cristina SPINEI

Dimensiuni social-culturale evreieşti şi germano-evreieşti în Bucovina istorică

Ovidiu NEDU

Vasubandhu, Vijñaptim#trat#siddhi. Tri8^ik#k#rik# (Stabilirea existenţei unice a ideaţiilor. Tratatul în 30 de versete)

ŞTIINŢE AUXILIARE

Laurenţiu-Ştefan SZEMKOVICS

Matrice sigilare aparţinând poliţiei oraşului Galaţi (1867-1872)

 

 

RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE

Apostol Stan, Istorie şi politică în perioada comunistă, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2010, în colecţia Istoria timpului prezent,coordonată de Adrian Cioroianu, 423 p. (Mihaela DAMIAN)

Cristian Dragoş Căldăraru, Biserica fortificată „Precista” – monument de cultură românească, Editura Partener, Galaţi, 2010, 130 p. (Virgil Nistru ŢIGĂNUŞ)

Florin Marinescu, Η Tpaπεzoυντιακη οικογενια Moυρoυζη. Γενεαλογικη μελετη [Familia Moruzi din Trapezunt. Studiu genealogic), Tesalonic, 2011, 492 p. + 1 pl. (pr. Eugen Drăgoi)

Dragoş Şesan, Glosar de cuvinte rare şi uitate, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012, 148 p. (Virgil Nistru ŢIGĂNUŞ)

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting