pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Rezumate Danubius XXIX

CUPRINS

ARHEOLOGIE. ISTORIE ANTICĂ

Costel ILIE, Mircea NICU, Adrian ADAMESCU, Paul CIOBOTARU, Daniela ALECSA, Situl „Negrileşti-Curtea şcolii”. Cercetare preventivă 2011, pp.7-19

Paul CIOBOTARU, Realităţi istorico-arheologice pe Valea Siretului (secolele IV a. Chr. - I p. Chr.), pp. 21-60

Aurel VÎLCU, Costel ILIE, Stateri de aur din colecţiile Muzeului de Istorie din Galaţi, pp.61-76

Decebal NEDU, Q. Fabius Rullianus şi războiul etrusc din 311-308 a. Chr, pp.77-84

Andreea BARBOŞ,Limitarea implicării femeilor în viaţa publică romană în timpul Republicii, pp.85-94

ISTORIE MEDIEVALĂ

Nicolae BACALBAŞA, Stănileşti 1711 – obiectiv şi subiectiv, pp. 95-104

ISTORIE MODERNĂ

Maria Magdalena TULUŞ, Aspecte demografice şi etnice din perspectiva călătorilor străini, în porturile dunărene (1801-1853), pp.105-123

Paul PĂLTĂNEA, V. A. Urechia, convorbiri cu felibrii, pp. 125-147

Eugen DRĂGOI, Biserica „Adormirea Maicii Domnului“ din Roşcani, Județul Galați. Câteva mărturii și documente inedite, pp.149-161

Constantin ARDELEANU, Câteva informaţii privind închisorile din Galaţi la mijlocul secolului al XIX-lea, pp.163-167

Elena-Ingrid BAHAMAT, Consideraţii asupra costului  vieţii în oraşul Galaţi la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, pp.169-203

Daniela BUŞĂ, Investiţii străine de capital în economia României la începutul secolului XX, pp.205-218

Mariana-Delia POHRIB,  Actul constitutiv şi Statutele Comunităţii Bulgare din Galaţi (1930), pp. 219-236

ISTORIE CONTEMPORANĂ


Florian BANU, Amprenta Securităţii asupra destinului unui om de cultură – Nicolae Carandino (1905-1996), pp. 237-255

Liviu ŢĂRANU, Coordonate ale strategiei economice în România comunistă (1953-1989, pp. 257-266

George ENACHE, Relaţiile României cu mişcarea teroristă internaţională în anii ’70-’80, pp. 267-290

ISTORIA CULTURII

Ludmila CHICIUC, Note privind concepţia istorică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, pp. 291-296

Ovidiu NEDU, O scriere budhistă fundamentală: Vasubandhu, VIJÑAPTIM$TRAT$SIDDHI. VIM]IK$K$RIK$ cu VIM]IK$K$RIK$V\TTI (Stabilirea existenţei unice a ideaţiilor. Tratatul în 20 de versete, cu Comentariul la Tratatul în 20 de versete), pp. 297-323

Marius MITROF, Arhitectură şi spaţiu privat. Ansamblul conacului de la Ghidigeni, pp. 325-348

Viorica PISICĂ, Monumentul de la Galaţi al lui Mihail Kogălniceanu, pp. 349-356

RESTAURARE

Corneliu MORARU, Restaurarea unei spade poloneze de cavalerie de la mijlocul secolului al XVII-lea, pp. 357-364

IN MEMORIAM

Virgil Nistru ŢIGĂNUŞ, Pavană pentru un spirit de veghe. Istoricul Mihai Cojocaru (1929-2011), pp. 365-368

 

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting