pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Rezumate Danubius VIII IX

MIHALACHE BRUDIU, EUGENIA POPUŞOI, Rezultatele cercetărilor paleolitice de la Măluşteni, jud. Vaslui (1969—1971)

ION T. DRAGOMIR, Consideraţii generale privind aspectul cultural Stoicani — Aldeni

N. HARŢUCHE, Probleme privind bronzul timpuriu şi mijlociu în nord-estul Munteniei, sud-estul Moldovei şi Dobrogea

ALEXANDRU VULPE, Cu privire la cronologia grupului cultural Ferigile

VALERIU SÂRBU, Consideraţii privind importul amforelor elene şi elenistice pe teritoriul României (sec. VI—I î. e. n.)

ION T. DRAGOMIR, Un vas roman în formă de cap uman, descoperit la Bărboşi — Galaţi în regiunea Dunării de Jos

MIHALACHE BRUDIU, Cercetări arheologice în zona Valului lui Athanaric

IONEL CÂNDEA, Tezaurul de monede feudale de la Maraloiu, judeţul Brăila

CONSTANTIN ŞERBAN,Unitatea culturală a românilor în secolul al XVIII-lea oglindită în scrierile istorice

APOSTOL STAN, Costache Negri candidat al Partidei naţionale la tronul Moldovei în ianuarie 1859

LIVIU ŞTEFĂNESCU, Domnitorul Alexandru Ioan Cuza creatorul statului naţional român

EMERIC MIHÁLY, Mişcarea socialistă din România şi războiul pentru independenţă

ŞERBAN ORĂSCU, Generalul Alexandru Cernat şi ascendenţii săi

ALEXANDRU PORŢEANU, Aspecte ale mişcării muncitoreşti din România în perioada imediat următoare răscoalei ţărăneşti din 1907

GHIŢĂ NAZARE, Aspecte privind aplicarea legislaţiei agrare din 1918—1921 în judeţul Covurlui

LEON EŞANU, Secţiunea din Galaţi a Partidului Socialist de la Greva generală la crearea P.C.R. (octombrie 1920 — mai 1921)

M. GUZIEC, Organizaţii de masă gălăţene înfiinţate şi conduse de Partidul Comunist Român în anii ilegalităţii

CONSTANTIN JOFA, Problema agrară în România în perioada revoluţiei popular-democratice (1944—1947)

ION ALDEA, Galaţii în anii marilor confruntări social-politice şi economice din perioada 1944—1949

TUDOREL OANCEA, Presa şi mişcarea muncitorească din porturile României până la crearea P.S.D.M.R.(1893)

ŞTEFAN ANDRONACHE, Galaţii de altădată în cartea poştală ilustrată

NECULAI MAFTEI, Dezvoltarea industriei navale româneşti în anii socialismului

EUGEN HOLBAN, Arhitectura populară din judeţul Galaţi. Chimniţa sau căsoaia — obiectiv de arhitectură populară cu semnificaţie socială deosebită

DAN RÂPĂ-BUICLIU, MARIANA JAKLOVSZKY, Orânduieli transilvănene inedite (1787—1830). Contribuţii la Bibliografia românească veche

NEDELCU OPREA, Unele aspecte cu privire la circulaţia cărţii româneşti de o parte şi de alta a Carpaţilor la sfârşitul secolului al XIX-lea

GHEORGHE S. ŞTEFĂNESCU, Legăturile lui Spiru C. Haret cu Galaţiul

MARIA ITU, nceputurile universităţilor populare în România

D. TIUTIUCA, Poezia evenimentului politic

VALENTIN ŢURLAN, Ecoul cuceririi independenţei de stat a României într-o publicaţie din anul 1877 pentru sătenii români din Transilvania

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting