pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

 

Danubius XXIII


Costin CROITORU,  Consideraţii  privind  locuirea  civilă în  preajma  limes-ului  nord-dunărean al  provinciei  Moesia  Inferior


Ion PĂTRAŞCU, Câteva descoperiri de tip Sântana de Mureş Cerneahov în judeţul Teleorman

Pavel MIREA, Descoperirile funerare Sântana de Mureş-Cerneahov de la Lăceni-Cioroaica (jud. Teleorman)

Sorin LANGU, Aspecte ale circulaţiei monetare între anii 700 - 971 la sud şi est de Carpaţi

Marian STROIA, Un izvor mai puţin cunoscut despre Campania de la Prut din 1711

Claudiu NEAGOE, Unitatea  românească  în  „secolul  fanariot”. Mit sau  realitate  istorică?

Gabriela APOSTU, Costin CROITORU, Iniţiative  de  încurajare  a  istoriografiei  româneşti reflectate în  presa de  la  mijlocul  secolului  al  XIX-lea

Ştefan STANCIU, Transporturi de mărfuri efectuate de flota elenă pe Dunărea Maritimă în perioada 1847-1861

Sorin GEACU, Contribuţii la cunoaşterea pădurilor Moldovei.  Regiunea a III-a silvică Bârlad

Gabriela-Ana COSTIN, Invazia Germaniei în vestul Europei. Reacţii şi reflecţii ale presei române

Costel ILIE, Mircea NICU, Tezaurul monetar de la Ţigăneşti, comuna Munteni, judeţul Galaţi

Carol KÖNIG, Dan RÂPĂ-BUICLIU, Marginalii privind două piese rare de armament


Dan RÂPĂ-BUICLIU, Miscellanea historica (III). Documenta et sphragistica

Ion ROGOJANU, Un document inedit privind urmaşii domnitorului Alexandru Ioan I Cuza

Elena-Ingrid BAHAMAT, Valori memoriale din colecţiile Muzeului  de Istorie Galaţi şi rolul lor în cercetarea vieţii cotidiene

 

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting