pISSN 1220-5052 eISSN 2392-7992
Română (România)English (United Kingdom)

Danubius XXXIV

Arheologie/Archeology


Costel Ilie
Cercetări preventive în situl Negrileşti – Curtea Şcolii. 2015
Preventive research. Negrileşti - Schoolyard. 2015


Istorie modernă/Modern History


Cristian Constantin
Comerţul exterior cu cereale în regiunea Dunării de Jos – de la piaţa otomană la capitalismul occidental (1829-1853)
International Grain Trade in the Lower Danube Region – From the Ottoman Market to European Capitalism (1829-1853)


Cristian Dragoş Căldăraru

Catagrafia de la 1856 a vechii biserici „Sf. Nicolae” din Brăila (1838-1856)
The Inventory From 1856, Of the Old Church St. Nicolae, From Brăila (1838-1856)


Mihaela Munteanu

Miza dunăreană în timpul războiului de independenţă (1877-1878)
The Danube Stake During the Independence War (1877-1878)


N.N. Dianova
Hаучно-исторический аспект деятельности православного духовенства Бессарабии (конец ХІХ – начало ХХ вв.)
Scientific and Historical Aspects of the Activity of the Orthodox Clergy of Bessarabia (The End of XIX-th Century – The Beginning of the XX-th)


Pr. Eugen Drăgoi
Biserici şi slujitori covurluieni în documente inedite
Churches and Clerks from Covurlui County, in Unpublished Documents

Claudiu Sachelarie
Brăila, în anii neutralităţii (1914-1916). O abordare din perspectiva presei brăilene
Brăila, During The Years of Neutrality (1914-1916). The Approaches of the Press from BrăilaIstorie contemporană/Contemporary History


Mariana-Delia Pohrib
Oraşul Galaţi în timpul primariatului lui Ştefan H. Ştefan (ianuarie 1925 – iulie 1926). Referinţe bibliografice din colecţia „Documente” din cadrul Muzeului de Istorie „Paul Păltănea” Galaţi
The Town of Galaţi During the Mayor Mandate of Ştefan H. Ştefan (January 1925 – July 1926). Bibliographical References from the „Documents” Collection of „Paul Păltănea” History Museum of Galaţi

Marius Mitrof
Scurte referinţe istorice ale imobilului din Galaţi, str. Domnească, nr. 102
Some Short Historical Data Regarding the Edifice From No. 102, Domnească Street, Galaţi


Irina Motornaia
Положение немцев в Транснистрии (1941 – 1944 гг.)
The Situation of German Population in Transnistria (1941-1944)


David Mokham
Former Southern Cameroons: between Nationalism and Secessionism (1959-2012)
Fostul Camerun de Sud: între naţionalism şi secesionism (1959-2012)


Istoria culturii/Cultural History


Arthur  Viorel Tuluş
Sinagogile Comunităţii israelite din Galaţi
The Synagogues of the Jewish Community of Galaţi


Mihaela Damian

I.Valerian şi Viaţa Literară
I. Valerian and the Journal “Viaţa Literară”


Raluca Cristina Sară
u
Modernite et intemporalite chez Brâncuşi. La sagesse de la terre. Le baiser
Modernitate şi atemporalitate la Brâncuşi. Cuminţenia pământului. Sărutul

Ovidiu Nedu

Taittiriya-Upaniṣad (traducere adnotată)
Taittiriya-Upaniṣad (annotated translation)

Alexander Pereverzev
The Mīmāmsā View of Karma and the Summun Bonum of Human Existence
Perspectiva şcolii Mīmāmsā cu privire la ritual (karma) şi binele suprem (summun bonum) al vieţii umane


Costel Cioancă
Hermeneutica obiectelor magice din basmul fantastic românesc
Hermeneutics of the Magical Objects in the Romanian Fantastic Tale


Natalia Petrova
Этнические tрадиции и особенности свадебного обряда старообрядцев Подунавья (попытка сравнительного анализа)
Rites Pertaining to The Wedding Ceremonial of the Old-Believers from The Ukrainian Danube Region


George Enache
Sfinţi şi eroi, război şi pace în orizontul ortodoxiei româneşti. O perspectivă istorică
Saints and Heros, War and Peace. A Romanian Orthodox Perspective


Patrimoniu. Muzeologie/Patrimony. Museology


Ingrid Bahamat
O casetă a Zulniei Negri-Sturdza (dăruită de Regina Elisabeta a României), din colecţia Muzeului de Istorie Paul Păltănea Galaţi
A Cassette/Jewelry Box Of Zulnia Negri-Sturdza (Gifted to Her by the Queen Elisabeth of Romania) from the Collections of “Paul Păltănea” History Museum of Galaţi


Corneliu Moraru

Restaurarea şi conservarea a două pistoale cu cremene, din secolul XIX, şi a unei cutii muzicale marca „Mira”, din secolul XX
The Restoration and Conservation of Two Flint Pistols from The XIX-th Century


Restitutio


Paul Păltănea
Ştiri despre “jugul” pentru oameni
News About the "Yoke" for People


George Andonie

Două personalităţi militare din zona Galaţiului. Generalul Luca Andonie (1872-1959) şi comandorul Calistrat Andonie (1885 – 1964)
Two Military Personalities from The Area of Galaţi. General Luca Andonie (1872-1959) and Commander Calistrat Andonie (1885-1964)


Cronici şi recenzii


Virgil Nistru Ţigănuş
O sărbătoare a operei. Profesorul doctor Aurel Sasu, un arhitect al istoriei culturii române contemporane

Lina Codreanu
„Momente” de vrednicie arhierească

Which is the best web hosting? Read my just host review and compare it with ipage. Find a reliable hosting provider.
Joomla Templates by Joomla Hosting