I.VALERIAN ŞI „VIAŢA LITERARĂ”

AUTHOR: Mihaela DAMIAN

I. VALERIAN AND THE JOURNAL “VIAŢA LITERARĂ”

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 287-306.

Abstract

The article intends a revival of the memory of a literary personality from the Inter-war period, almost forgotten today, the poet, novelist and memorialist, I. Valerian. The author of two volumes of poetry („Caravanele tăcerii” – „The Caravanes of Silence”, „Stampe” – „Stamps”) and of a novel („Cara-Su”), I. Valerian remained in the history of Romanian literature especially through his activity at „Viaţa literară” („The Literary Life”), a journal that, for 15 years (between 1926 and 1941), with several gaps, he financially supported from his own salary. „Viaţa literară” represented a launching platform for the young literary talents and it equally benefited from the collaboration with some noteworthy authors of those days, such as G. Călinescu, Mihail Sadoveanu, V. Voiculescu, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu etc.

I.VALERIAN ŞI „VIAŢA LITERARĂ”

Rezumat

Articolul își propune să reînvie amintirea unei personalități a literaturii interbelice, aproape uitată astăzi, poetul, prozatorul și memorialistul I. Valerian. Autor a două volume de versuri („Caravanele tăcerii”, „Stampe”) și al unui roman („Cara-Su”), I. Valerian rămâne în conștiința lumii literare românești mai ales prin activitatea desfășurată la „Viața literară”, revistă pe care a susținut-o financiar din propria soldă, cu unele intermitențe, timp de cincisprezece ani, între 1926 -1941. „Viața literară” a constituit o rampă de lansare a tinerelor talente în domeniul literaturii și a beneficiat de colaborarea unor nume sonore ale vremii precum: G. Călinescu, Mihail Sadoveanu, V. Voiculescu, Tudor Arghezi, Ionel Teodoreanu, Şerban Cioculescu, Vladimir Streinu, Pompiliu Constantinescu etc.

Download