GENERALUL AL. N. NARBUT JURNAL DE CAMPANIE ÎN DOBROGEA (1877)

AUTHOR: Nicolae BACALBAŞA

GENERAL AL. N. NARBUT, JOURNAL OF THE CAMPAIGN IN DOBRUDJA (1877)

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 165-170.

Abstract

The author brings to light a work of memoirs, not very well known, and belonging to the Russian general Al. N. Narbut, a commander involved in the military operations from Dobrudja, during Russian-Romanian-Turkish War (1877-1878). The Russian army man makes some interesting critical remarks concerning the state of affairs of Dodrudja during those days, blending together the narrative approach with the critical one.

GENERALUL AL. N. NARBUT JURNAL DE CAMPANIE ÎN DOBROGEA (1877)

Rezumat

Autorul scoate la lumină o lucrare de memorialistică, destul de puţin cunoscută, care îl are ca autor pe generalul rus Al. N. Narbut, comandant implicat în operaţiunile militare desfăşurate în Dobrogea, în timpul Războiului Ruso-Româno-Turc (1877-1878). Generalul rus face câteva interesante remarci critice cu privire la situaţii din Dobrogea acelor vremuri, îmbinând naraţiunea cu abordarea critică.

Download