THE HOME FRONT IN ODESSA DURING THE GREAT WAR (JULY 1914 – FEBRUARY 1917): THE GENDER ASPECT OF THE PROBLEM

AUTHOR: Ievgen DZHUMYGA

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 223-242.

Abstract

The soviet historiography and, more recently, the Ukrainian one have showed little consideration for the situation and the role of the civilian population in the First World War. The “Great War” mobilized, due to its proportions, all categories of population, generating profound mutations within the society. There was a real «front behind the front» (the home front), where the women played an extremely important role, by replacing the male working force in factories and by getting massively involved in the sanitary activities. Moreover, some women joined the army, participating in battles as regular soldiers. All these aspects contributed to the significant growth of women’s importance within society.
The present study analyses the status of the women in Odessa during the First World War, their involvement in the war economy, the support they gave to charitable activities and the difficulties the mothers had to experience in order to ensure the survival of their families while their husbands were mobilized.

„FRONTUL DIN SPATELE FRONTULUI” ÎN ODESSA ÎN TIMPUL „MARELUI RĂZBOI” (IULIE 1914-FEBRUARIE 1917): PROBLEME DE GEN

Rezumat

Istoriografia sovietică şi, mai recent, cea ucraineană, au acordat o importanţă redusă situaţiei şi rolului populaţiei civile în cadrul Primului Război Mondial. “Marele Război” a mobilizat, datorită amplorii sale, toate categoriile de populaţie, producând mutaţii profunde în societate. A existat un adevărat « front din spatele frontului », în care femeile au jucat un rol extrem de important, prin înlocuirea în fabrici a forţei de muncă masculine şi prin implicarea masivă în activităţile sanitare. Mai mult, unele femei s-au înrolat în armată, participând în lupte ca soldaţi. Toate aceste lucruri au contribuit la creşterea considerabilă a importanţei femeii în cadrul societăţii.
Studiul de faţă analizează statutul femeilor din Odessa în perioada Primului Război Mondial, implicarea lor în economia de război, sprijinirea activităţilor caritabile şi dificultăţile prin care au trecut mamele pentru a asigura supravieţuirea familiilor pe durata mobilizării soţilor.

Download