AMFORE DESCOPERITE ÎNTÂMPLĂTOR, AFLATE ÎN COLECŢIA MUZEULUI DE ISTORIE „TEODOR CINCU” – TECUCI

AUTHOR: Paul CIOBOTARU

FORTUNATE DISCOVERIES OF AMPHORAE, FROM THE COLLECTIONS OF “TEODOR CINCU” HISTORY MUSEUM, FROM TECUCI

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 71-88.

Abstract

In time, several amphorae, entire or broken, gathered in the collections of “Teodor Cincu” History Museum from Tecuci, as the results of some fortunate discoveries. Usually, they showed up on the occasion of various building activities or during farming works. Some of them could be related to particular contexts (tombs etc.), while others couldn’t be related to any context either because nothing else was discovered along with them, either because no supplementary researches had been carried at the place of discovery.
The present paper will present ten amphorae identified in the collections of the museum during the regular inventory of the patrimony. Of the ten amphorae, only nine belong to the collections of the museum, one belonging to “Sf. Parascheva” Church, from Lieşti.
The amphorae presented here are dated to the first century A.D. (Malu Alb – pl. 2/1), II-nd – III-rd centuries A.D. (Malu Alb – pl. 2/2; Lieşti – pl. 3/3; Tecuci – pl. 2/5, 6, 7; Valea Mărului – pl. 3/1) and IV-th – V-th centuries A.D. (Umbrăreşti – pl. 2/3, 4; Valea Mărului – pl. 3/2; unknown location – pl. 3/4).
The amphorae are of Roman origin and reached those places through the trade between the Romans and the local people. They were used as recipes for carrying the Roman products to the local communities which, at their turn, offered grains, honey, wax, animal skins etc. The transportation of these assets was done by the ships sailing on the navigable rivers (Siret, Pruth etc.). The major market in the area was the settlement from Poiana (Piroboridava). From that point, the goods were directed towards the small settlements from the surrounding area, which were within Poiana’s sphere of political and economical influence. After the termination of the inhabiting at Poiana, in the II-nd century A.D., the local communities from Poiana’s neighborhoods continued the trade with the Romans.

AMFORE DESCOPERITE ÎNTÂMPLĂTOR, AFLATE ÎN COLECŢIA MUZEULUI DE ISTORIE „TEODOR CINCU” – TECUCI

Rezumat

În decursul timpului, în depozitul Muzeului de Istorie „Teodor Cincu”, s-au adunat mai multe amfore, întregi sau fragmentare, ce provin din descoperiri întâmplătoare. Ele au apărut în urma realizării unor lucrări edilitare sau agricole. Unele dintre ele au putut fi puse în legătură cu anumite contexte (morminte etc.) însă altele nu au putut fi legate de niciun context fie datorită faptului că în afară de ele nu a mai apărut nimic fie că nu s-au făcut sondaje sau verificări suplimentare la locul descoperirii.
În lucrarea de faţă ne-am propus să prezentăm zece amfore care au fost găsite în depozitul muzeului cu prilejul inventarierii patrimoniului. Din cele zece amfore prezentate, doar nouă se află în colecţia muzeului, cealaltă găsindu-se în colecţia Bisericii „Sf. Parascheva” din Lieşti.
Amforele prezentate aici se încadrează cronologic în sec I p. Chr. (Malu Alb – pl. 2/1), sec. II – III p. Chr. (Malu Alb – pl. 2/2; Lieşti – pl. 3/3; Tecuci – pl. 2/5, 6, 7; Valea Mărului – pl. 3/1) şi sec. IV – V p. Chr. (Umbrăreşti – pl. 2/3, 4; Valea Mărului – pl. 3/2; locaţie necunoscută – pl. 3/4).
Amforele sunt de provenienţă romană şi au ajuns în aceste zone prin schimburi comerciale între negustorii romani şi populaţia autohtonă. Ele erau ambalaje şi serveau la transportul mărfurilor solicitate de către comunităţile locale, în schimbul cărora acestea ofereau cereale, miere şi ceară de albine, piei de animale etc. Transportul acestor mărfuri se făcea cu ajutorul corăbiilor care pătrundeau pe râurile navigabile (Siret, Prut etc.). Principala piaţă de desfacere din zonă era aşezarea de la Poiana (Piroboridava), de unde aceste mărfuri erau dirijate către aşezările mai mici din jur, aflate în sfera de influenţă politică şi economică a acesteia. Chiar şi după încetarea locuirii la Poiana, în secolul II p. Chr., comunităţile locale din jurul acestei aşezări vor continua schimburile comerciale cu negustorii romani.

Download