DIPLOMATUL DUMITRU IURAŞCU – UN FIU AL GALAŢIULUI

AUTHOR: Neculai IURAŞCU

THE DIPLOMAT DUMITRU IURAŞCU – A SON OF GALAŢI

Danubius, XXVIII, Galaţi, 2010, pp. 87-98.

Abstract

The article presents several reference points from Dumitru Iuraşcu’s life and activity. Dumitru Iuraşcu descended from a noble Moldavian family, his family name being signaled from as early as the end of the XIV-th century and being a constitutive part of several toponyms from the Upper Country. He was born in Galaţi, in 1890, and he graduated from „Vasile Alecsandri” High School.
His studies of Law and Political Sciences, pursued in Paris, opened his way towards an uninterrupted diplomatic career, which stretched along 34 years, between 1913 and 1947. He started with the position of legacy attaché and ended being a plenipotentiary ministry of Romania in Norway and Portugal. His profession, both through the missions to foreign countries and through the activities from the Headquarters of the Ministry of External Affairs from Bucharest, allowed him to encounter a number of personalities and to learn about the mentalities and habits from different parts of the world.
Apart from the official reports, his ease in writing and his passion for writing allowed him to put in written, sometimes even on a daily basis, his own experiences and the events he witnessed. Apart from his travel notes, his other recollections or the stories heard from his close ones during childhood were also put into written.
In spite of his ease in writing, his modesty prevented Dumitru Iuraşcu from making his notes known, even among the close ones. Moreover, their publication was not easy during his days. The rediscovery of his manuscripts prompts us to attempt an edition of them, even if after so long, hence revealing his life and beliefs, which characterize him as a good Romanian.

DIPLOMATUL DUMITRU IURAŞCU – UN FIU AL GALAŢIULUI

Rezumat

Articolul prezintă repere din viaţa şi activitatea lui Dumitru Iuraşcu, născut la Galaţi în 1890, absolvent al liceului „Vasile Alecsandri”, descendent al unei familii de boieri moldoveni, cu patronimul cunoscut încă de la sfârşitul sec. al XIV-lea şi care se regăseşte şi pe harta Moldovei, definind câteva toponime din zona Ţării de Sus.
Studiile de drept şi de ştiinţe politice urmate la Paris i-au deschis drumul unei cariere diplomatice neîntrerupte de 34 ani între 1934-1947, începând cu funcţia de bază de ataşat de legaţie şi încheind cu aceea de ministru plenipotenţiar, ca reprezentant al României în Norvegia şi în Portugalia. În activitatea profesională, atât de-a lungul misiunilor în străinătate cât şi în centrala ministerului de Externe de la Bucureşti, Dumitru Iuraşcu a avut prilejul să cunoască o serie de personalităţi dar şi mentalităţi şi obiceiuri ale lumii în care s-a aflat.
Dincolo de rapoartele oficiale, uşurinţa şi plăcerea scrisului i-au permis să găsească răgazul de a consemna propriile experienţe culese din activitatea diplomatică ca şi evenimentele la care a fost părtaş nemijlocit şi care s-au constituit în însemnări câteodată chiar zilnice. De asemenea, numeroase amintiri sau culegeri din povestirile celor apropiaţi din anii copilăriei, s-au închegat sub formă de schiţe sau simple impresii surprinse pe viu.
Pana uşoară a fost dublată însă de modestia de a-şi face cunoscute însemnările, chiar faţă de cei apropiaţi. Vremurile au fost de altfel şi neprielnice publicării lor, aşa că regăsirea acestor manuscrise îndeamnă ca ele să vadă măcar astăzi lumina tiparului, oglindind şi pe această cale viaţa şi crezul său de bun român.

Download