DYNAMIQUE GÉNÉRATIONNELLE, QUÊTE DE LÉGITIMITÉ ET TRANSFORMATION DE L’IDENTITÉ MUSULMANE DANS LA VILLE DE DOUALA – CAMEROUN

AUTHOR: Gilbert Lamblin TAGUEM FAH, Théodore TAKOU

GENERATIONAL DYNAMICS, THE QUEST FOR LEGITIMACY AND THE TRANSFORMATION OF THE MUSLIM IDENTITY IN DOUALA CITY, CAMEROON

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 281-308.

Abstract

This study analyses the dynamics of Islam and of the Muslim communities in Douala city, from a generational point of view. The study focuses on the comparison between the “slices of life” of the old generations (1970-1980) and those of the new generations (1990-2000). The data was collected taking into account the category and the generation of the subjects focused on, so as to emphasise the personal spiritual evolution and the interactions developed by the subjects with their own generation and with persons not belonging to it.
An extremely interesting subject is the dichotomies between Arabophone believers and the Francophone believers. Highlighting the social contexts in which the adhepts of Islam act, their communication and promotion strategies, meant to give legitimacy to their presence in Douala, are other aspects that the study focuses on.

DINAMICĂ GENERAŢIONALĂ, LEGITIMARE ŞI TRANSFORMARE A IDENTITĂŢII MUSULMANE ÎN ORAŞUL DOUALA-CAMERUN

Rezumat

Acest studiu analizează dinamica Islamului și a comunităților musulmane din orașul Douala dintr-o perspectivă generațională. Studiul se concentrează pe comparația dintre « feliile de viață » ale vechilor (1970-1980) și noilor generații (1990-2000). Datele au fost colectate ţinând seama de categoria și de generația subiecţilor vizaţi, astfel încât să fie posibilă evidenţierea evoluţiei spirituale personale şi a interacţiunilor pe care subiecţii le dezvoltă cu propria generaţie şi cu persoanele din afara ei.
Un subiect extrem de interesant îl reprezintă dihotomiile existente între credincioşii arabofoni şi cei francofoni. Evidenţierea contextelor sociale în care adepţii islamului acţionează, strategiile de comunicare şi promovare, menite să legitimeze prezenţa acestor actori în Douala, sunt alte aspecte vizate în cuprinsul studiului.

Download