DIMITRIE CANTEMIR ŞI ANTIOH DIMITRIEVICI CANTEMIR ÎN DOCUMENTE AFLATE ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

AUTHOR: Elena TIRZIMAN, Dina PALADI

DIMITRIE CANTEMIR AND ANTIOH DIMITRIEVICI CANTEMIR, AS DEPICTED IN SOME DOCUMENTS BELONGING TO THE COLLECTIONS OF THE NATIONAL LIBRARY OF ROMANIA

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 329-338.

Abstract

The vast patrimony of old and rare books owned by the National Library of Romania also consists of some issues of the printed works of two great cultural personalities of Europe: the erudite Pre-illuminist Prince, Dimitrie Cantemir, and the outstanding man of letters, Antioh Cantemir.

DIMITRIE CANTEMIR ŞI ANTIOH DIMITRIEVICI CANTEMIR ÎN DOCUMENTE AFLATE ÎN COLECŢIILE BIBLIOTECII NAŢIONALE A ROMÂNIEI

Rezumat

Cuprinzătorul patrimoniu de carte veche şi carte rară deţinut de Biblioteca Naţională a României include şi câteva exemplare din lucrările a două mari personalităţi culturale ale Europei: eruditul domnitor preiluminist, Dimitrie Cantemir, şi excepţionalul om de litere, Antioh Cantemir.

Download