DIMITRIE CANTEMIR – REPREZENTANT AL CULTURII EUROPENE

AUTHOR: Klaus BOCHMANN

DIMITRIE CANTEMIR – A REPRESENTATIVE OF THE EUROPEAN CULTURE

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 283-294.

Abstract

The author briefly reviews the scientific and cultural works of one of the great universal spirits, Dimitrie Cantemir. As a result of a thorough critical approach, focused upon some revealing bibliographic aspects (the relations between the thought of the Moldavian-Romanian learned Prince and the cultural, scientific and philosophical context wherein he lived and shaped his system of thought, the broad theological views of Dimitrie Cantemir, his religious altruism/liberalism, his relations with several secret societies, his political attitude towards the Othoman and the Russian Empire, the way his main historical, geographical, cartographical, philosophical and theological writings were received by his readers, the ways his scientific abilities were used as a nationalist political instrument), the European dimension of Cantemir’s personality and varied work, both in his age and nowadays, is revealed.

DIMITRIE CANTEMIR – REPREZENTANT AL CULTURII EUROPENE

Rezumat

Autorul realizează o scurtă trecere în revistă a activităţii culturalştiinţifice a unuia dintre marile spirite universale şi anume Dimitrie Cantemir. Se realizează o atentă abordare critică asupra câtorva aspecte bibliografice relevante (relaţiile dintre gândirea eruditului domnitor românomoldovean şi contextul cultural, ştiinţific şi filosofic în care a trăit şi şi-a format propriul sistem de gândire, perspectiva sa teologică deosebit de vastă, altruismul/liberalismul său religios, relaţiile sale cu anumite societăţi secrete, atitudinea sa politică faţă de Imperiul Otoman şi faţă de Imperiul Ţarist, modul în care cititorii săi au receptat principalele sale scrieri istorice, geografice, cartografice, filosofice şi teologice, modul în care abilităţile sale ştiinţifice au fost utilizate ca instrument politic naţionalist). Această amplă analiză relevă dimensiunea europeană a personalităţii şi operei enciclopedice a lui Dimitrie Cantemir, atât în epoca sa cât şi în ziua de azi.

Download