О ПЕРВЫҲ ИЗДАНИЯҲ САТИР А. КАНТЕМИРА

AUTHOR: N. KOPANEV

ABOUT THE FIRST EDITION OF THE SATIRES OF ANTIOH CANTEMIR

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 339-346.

Abstract

The author, a Russian bibliographer, who is a custodian of Voltaire Library (comprised in the National Library of Russia, Sankt Petersburg), rectifies the bibliographic information regarding the first editions of the literary work Satires (London, 1749, 1750) of the Russian diplomat and man of letters Antioh Cantemir. He puts forward some arguments attesting an unknown edition, printed in Amsterdam, in 1749, in French.

DESPRE PRIMA EDIŢIE A SATIRELOR LUI ANTIOH CANTEMIR

Rezumat

Autorul, specialist rus în bibliofilie, custode al Bibliotecii Voltaire (inclusă în Biblioteca Naţională a Rusiei, Sankt-Petersburg), aduce câteva rectificări la informaţiile bibliografice referitoare la cele dintâi ediţii ale lucrării Satire (Londra, 1749, 1750), a diplomatului şi omului de litere rus, Antioh Cantemir. Sunt expuse câteva argumente în favoarea existenţei unei ediţii necunoscute a lucrării, care ar fi fost tipărită la Amsterdam, în 1749, în franceză.

Download