DE „RIO DOS CAMAROES” À L’AVÈNEMENT DU CAMEROUN: LE RÔLE DE DOUALA DANS LE PROCESSUS DE NAISSANCE DE L’ÉTAT DU CAMEROUN

AUTHOR: Bouba MAMOUDOU, Alain Roger PEGHA

FROM „RIO DOS CAMAROES” TO THE RISE OF CAMEROON: THE ROLE OF DOUALA INTO THE BIRTH PROCESS OF THE STATE OF CAMEROON

Danubius, XXXI, Galati, 2013, pp. 265-280.

Abstract

Town with a great historical past, Douala was an important centre for the commercial transactions and for various interactions between the people living along the banks of Wouri river and the Europeans, throughout the XIX-th century. Germans will sign with Duala populations an extremely discussed treaty, whose application allowed the introduction of German protectorate in 1884 and the birth of “Kamerun”, transformed by the French into “Cameroun”, shortly after the First World War and the departure of Germans.
Epicentre of the exchanges, Douala was also the main door for the entry the Judeo-Christian civilization to Cameroun and the major place where the colonial order and its abuses were questioned. This important city gave rise to the U.P.C., which was the head of the long bloody war of liberation started in 1955, which led to the independence of Cameroun in 1960.

DE LA „RIO DOS CAMAROES” LA APARIŢIA CAMERUNULUI: ROLUL ORAŞULUI DOUALA ÎN CADRUL PROCESULUI DE GENEZĂ A STATULUI CAMERUNEZ

Rezumat

Oraş cu un mare trecut istoric, Douala a fost un important centru de schimb între europeni şi populaţiile de pe malul râului Wouri de-a lungul secolului al XIX-lea. Germanii sunt cei care semnează cu şefii populaţiei Duala un tratat controversat, care va permite instaurarea protectoratului german în 1884 şi crearea „Kamerun”-ului, denumire schimbată de francezi în „Cameroun”, la scurt timp după încheierea Primului Război Mondial şi părăsirea Camerunului de către germani.
Centru al schimburilor intense şi al schimbărilor, Douala a fost principala poartă de intrare în Camerun a civilizaţiei iudeo-creştine şi locul prin exceleţă al contestării ordinii coloniale şi al abuzurilor acesteia. În acest oraş a fot creată U.P.C. (Uniunea Popoarelor din Camerun), organizaţie care a coordonat sângerosul război de eliberare, început în 1955, care a condus la proclamarea independenţei Camerunului în 1960.

Download