DATE PRIVIND ACTIVITATEA CONSULARĂ FRANCEZĂ DE LA GALAŢI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA

AUTHOR: Ana-Maria CHEŞCU

DATA REGARDING THE FRENCH CONSULAR ACTIVITY IN GALAŢI, DURING THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 129-150.

Abstract

The purpose of this paper is to present a view of the consular activity in the Principality of Moldavia, with a particular focus on the activity of the French consuls in the port city of Galatz, during the first half of the 19th century. The consulted material included archive sources, documentary sources, monographs, and historical syntheses. On the basis of these sources, we depicted the activities of the French diplomats in Galatz, and the mobility of the consular positions, from Galatz to Jassy and vice versa.

DATE PRIVIND ACTIVITATEA CONSULARĂ FRANCEZĂ DE LA GALAŢI ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA

Rezumat

Scopul lucrării este să prezinte o perspectivă asupra activităţii consulare în Moldova, insistând asupra activităţii consulilor francezi din oraşul-port Galaţi, pe parcursul primei jumătăţi a sec. al XIX-lea. Pentru realizarea studiului, am consultat materiale arhivistice, surse documentare, monografii şi sinteze istorice. Pe baza acestor surse, am înfăţişat activităţile diplomaţilor francezi din Galaţi şi mobilitatea consulară, de la Galaţi şi vice-versa. Prin corelarea datelor extrase din sursele de arhivă şi din materialele istoriografice, am completat şi corectat informaţiile deja existente cu privire la activităţile agenţilor diplomatici francezi din Galaţi.

Download