ORAŞUL GALAŢI ÎN DOCUMENTELE DIN MANUALUL ADMINISTRATIV AL MOLDOVEI. 1834-1852

AUTHOR: Cristian-Dragoş CĂLDĂRARU

DATA REGARDING THE FRENCH CONSULAR ACTIVITY IN GALAŢI, DURING THE FIRST HALF OF THE NINETEENTH CENTURY

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 151-222.

Abstract

The article contains 47 documents, selected from the rich documentary fund dealing with the development and the modernization of the town of Galaţi. They were published between 1855 and 1856, in the Administrative Handbook of Moldavia, and deal with the application of the “Organic Rules”, the normative act considered as the first modern Constitution of Moldavia.
The development of the town of Galaţi during the first half of the XIX-th century was due especially to the ruler Mihail Sturdza, who realized the role that the only port of Moldavia could have played in the economic policy of the great powers from the Western Europe and of the Tsarist Empire, after the Treaty from Adrianopol (1829).

ORAŞUL GALAŢI ÎN DOCUMENTELE DIN MANUALUL ADMINISTRATIV AL MOLDOVEI. 1834-1852

Rezumat

Din bogatul tezaur documenatr privind dezvoltarea şi modernizarea oraşului Galaţi, au fost selectate 47 de documente publicate între 1855-1856, în Manualul Administrativ al Moldovei, cu referire la perioada punerii în aplicare a Regulamentului Organic, act normativ considerat drept prima Constituţie modernă a Moldovei.
Dezvoltarea oraşului Galaţi în prima jumătatea a secolului al XIX-lea s-a datorat, în special, domnitorului Mihail Sturdza, care a înţeles rolul pe care putea să-l dobândească singurul port al Moldovei, în cadrul politicii economice a marilor puteri din Europa apuseană, precum şi a Imperiului ţarist, după Tratatul de la Adrianopol (1829).

Download