DASCĂLI GĂLĂŢENI ÎNTR-UN IZVOD INEDIT DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA

AUTHOR: Eugen DRĂGOI

PARISH CLERKS FROM GALAŢI, IN AN UNPUBLISHED DOCUMENT, FROM THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY

Danubius, XXVII, Galaţi, 2009, pp. 77-96.

Abstract

The unpublished document under study is a Record of Parish Clerks, a register of the church singers from Covurlui county, elaborated in 1858. To the best of our knowledge, this „record” is the oldest register of parish clerks from Covurlui county discovered so far. The documentary and historical value of the document preserved in the Archives of the Archpriest of Galaţi (file no. 77/1858, f. 125-128) is given both by the age of the document and by the precious information it conveys regarding the local churches (names of the parishes, patrons of the churches) and the lives of the parish clerks (the physical condition of some, their genealogy, the fluctuations in their positions, date of death etc). Some of the church singers mentioned in the records served as teachers in the schools held by the churches from Galaţi, at the middle of the 19th century.
The author realizes a comparative analysis of the information conveyed by the document, restraining his investigation only to the 18 churches from the town of Galaţi.
The information comprised in this unpublished Record of Old and New Parish Clerks from the town of Galaţi substantially adds to our knowledge regarding the church singers from the middle of the 19th century. This valuable document can’t be ignored by any future monography regarding the churches from Galaţi.

DASCĂLI GĂLĂŢENI ÎNTR-UN IZVOD INEDIT DE LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Rezumat

Documentul inedit care face obiectul prezentului studiu este un Izvod de dascăli, adică o catagrafie a cântăreţilor bisericeşti din judeţul Covurlui, întocmită în anul 1858. După cunoştinţa noastră acest „izvod“ este cea mai veche catagrafie de dascăli covurluieni descoperită până acum. Valoarea documentar-istorică a documentului respectiv, aflat în arhiva Protopopiatului Galaţi (dosar nr. 77/1858, f. 125-128), este dată, pe de o parte, de vechimea acestei catagrafii, iar pe de altă parte, de informaţiile preţioase pe care le oferă cu privire la bisericile din ţinut (denumirea parohiei, hramul bisericii) şi la situaţia dascălilor (starea de sănătate a unora, filiaţia, fluctuaţia în serviciu, data decesului etc.). Unii dintre cântăreţii menţionaţi în izvod şi-au asumat rolul de dascăli ai unor şcoli bisericeşti din Galaţi la mijlocul secolului al XIX-lea.
Autorul face o analiză comparativă a informaţiilor din documentul respectiv, circumscriind investigaţia doar la cele 18 biserici din oraşul Galaţi.
Informaţiile cuprinse în acest inedit Izvod de dascăli vechi şi noi din municipiul Galaţi completează în chip fericit paleta cunoştinţelor noastre despre cântăreţii bisericeşti de la mijlocul veacului al XIX-lea, constituinduse într-un preţios document care nu va putea lipsi de acum înainte din nicio prezentare monografică despre bisericile din Galaţi.

Download