Cronica manifestărilor ştiinţifice şi cultural-educative organizate de secţia de istorie în perioada 1984—1985

AUTHOR: STELUŢA VIORICA PISICĂ

A REVIEW OF THE SCIENTIFIC AND CULTURAL-EDUCATIVE MANIFESTATIONS ORGANIZED BY THE HISTORY DEPARTMENT, IN THE PERIOD 1984-1985

Danubius, XI-XII, Galaţi, 1985, pp. 259-262.

LA CHRONIQUE DES MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES – EDUCATIVES ORGANISEES PAR LA SECTION D’HISTOIRE DANS LA PERIODE 1934-1985

Download