COSTUMUL ŢĂRĂNESC DIN SUD-ESTUL MOLDOVEI. COSTUMUL FEMEIESC: CATRINŢA ŞI PESTELCA

AUTHOR: Eugen HOLBAN

ROMANIAN FOLK COSTUME: THE SKIRT AND THE APRON

Danubius, XXV, Galaţi, 2007, pp. 227-244.

Abstract

Ethno cultural research in the south-east of Moldavia has met with many difficulties along the last forty years. And, as we can see in some of the monographies written during the period between the wars by some enlightened village schoolteachers, it was as difficult to get information on this subject even forty years before that.The information about folk costumes was scarce even at the time of the questionnaires initiated by B.P. Hasdeu in the years 1884-1886.
Therefore many researchers in this field have been asking themselves since thirty years ago whether this region had its local authentic folk costumes.
We have asked ourselves this question from the moment we started our research and especially when we asked villagers questions about this subject and we got confusing or wrong answers. Local research inquiry, whichever the subject was, started with some questions about the folk skirts, shirts, girdles, etc.
Gradually some pieces of information came out until one day we found two such folk skirts which constituted a pair and which justified the data obtained in a fragmentary way.
Then the aprons, which were simpler in design and seemed to be used only for work, have been re-discovered and given a well-deserved place in the gallery of folk costume items.
We discovered then that the aprons were also worn during the holidays and not only by older women but also by the younger ones at folk dances.
The simple apron with three stripes is in fact the ancient version of the skirt worn at holidays in this region.
In the county of Galati, three such old costumes have been re-assembled till now. The item which gives a specific character to these costumes is the skirt or the apron.

COSTUMUL ŢĂRĂNESC DIN SUD-ESTUL MOLDOVEI. COSTUMUL FEMEIESC: CATRINŢA ŞI PESTELCA

Rezumat

Cercetările etno-culturale din SE Moldovei au întâmpinat numeroase dificultăţi pe parcursul ultimilor 40 de ani. Şi, după cum reiese din monografiile scrise în perioada interbelică de diverşi învăţători săteşti cu mintea luminată, nici acum aproape un secol nu era uşor să se strângă informaţii pe această temă. Chiar şi pe vremea când B.P. Haşdeu a realizat chestionarul său, în anii 1884 -1886, informaţiile referitoare la costumul popular era reduse cantitativ.
Aşa se face că, până acum 30 de ani, mulţi cercetători din domeniul etnografiei se întrebau dacă regiunea de SE a Moldovei avea un costum popular autentic al ei. Şi autorul prezentului articol şi-a pus această întrebare încă din momentul în care şi-a început cercetările sale şi, mai ales, atunci când, întrebându-i pe ţărani cu privire la acest subiect, a primit fie răspunsuri ambigue, fie greşite. Indiferent de tema precisă a investigaţiei, cercetările de teren au început cu întrebări referitoare la catrinţă, cămaşă, pestelcă etc.
Gradual, am început să dobândim anumite informaţii în această privinţă. Mai mult decât atât, într-o zi am descoperit două astfel de piese care se constituiau într-o pereche şi care au justificat ipotezele eleborate pe baza unor descoperiri parţiale.
În felul acesta am redescoperit pestelca, o piesă cu decoraţii simple, care se pare că era folosită doar pentru lucru şi căreia i-am redat locul său bine meritat în galeria pieselor vestimentare populare.
Mai apoi, am descoperit că pestelca putea fi purtată chiar şi cu ocazia zilelor de sărbătoare, nu doar de femeile bătrâne, ci şi de cele tinere, atunci când dansau dansuri populare. Pestelca simplă, cu trei benzi, reprezintă forma veche a catrinţei, care este purtată de sărbători în această regiune.
Până în momentul de faţă, în judeţul Galaţi, am reuşit să reansamblăm trei astfel de costume populare. Elementul care conferă un caracter specific acestor costume este pestelca sau catrinţa.

Download