CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA PĂDURILOR MOLDOVEI. REGIUNEA A III-A SILVICĂ BÂRLAD

AUTHOR: Sorin GEACU

CONTRIBUTIONS TO THE KNOWLEDGE OF MOLDAVIAN FORESTS. BÂRLAD FOREST REGION III IN 1907

Danubius, XXIII, Galaţi, 2005, pp. 107-116.

Abstract

The paper presents a few aspects on the administration of

Bârlad Forest Region III, which included nine forest-ranges (FloreştiTutova, Tuluceşti-Covurlui, Ghermăneşti-Fălciu, Fâstâci-Vaslui,

Creţeşti-Fălciu, Furceni-Tecuci, Odaia Bursucani-Tutova, RăchitoasaTecuci and Fătăciuni-Tecuci), from five counties (Tutova, Tecuci, Covurlui, Fălciu and Vaslui). Data on its patrimony (fixed assets), employees and on one of the first forest management works, the socalled “general studies” is also provided.

Download