CONTEXTELE, CRONOLOGIA ŞI ANALOGIILE UNOR PIESE DE OS DECORATE DIN MOLDOVA

AUTHOR: Anca-Diana POPESCU

THE CONTEXTS, CHRONOLOGY AND ANALOGIES OF SOME DECORATED BONE ARTEFACTS FROM MOLDAVIA

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 179-202.

Abstract

A bone cylinder, in a fragmentary state, ornamented with incised circles, was discovered at Mândrişca (now Valea Seacă, Bacău county), during the systematic excavations carried out on this site many years ago. The artefact was found on the surface of the „Titelca Morăriei” plateau. The archaeological investigations revealed in this location two thick Bronze Age layers contaning Monteoru Ic3 pottery and one can suppose a connection between this cylinder and the two layers. Another bone cylinder with pulley motif was found in the Bronze Age settlements of Costişa (Neamţ county), in a clear context, associated with adobe, scattered fragments of hearths and Costişa pottery. The Costişa deposit was covered by a layer of stones and Monteoru Ic2-Ic1 pottery. The Bronze Age deposits from Mândrişca are partially contemporary with those from Costişa. Calibrated, the samples collected from the Costişa deposit suggest the span 2000-1600 BC for the Bronze Age sequence in this site.
Ornamented bone cylinders were found in the western region of Romania (Pecica, Derşida and Otomani). An important number of decorated bone cylinders comes from the area of the Middle Danube in Hungary, Slovakia, the Czech Republic, Serbia. All the pieces were found in Bronze Age settlements, dated to the first half of the 2nd millennium BC. Similar items occurred at Beycesultan and Boğazköy in the Anatolian area and at Tell Atchana (ancient Alalakh) on the Amuq Plain. The contexts for the decorated bone cylinders in west Anatolia are later than the context for the Costişa one, mainly during the second half of the 2nd millennium BC.

CONTEXTELE, CRONOLOGIA ŞI ANALOGIILE UNOR PIESE DE OS DECORATE DIN MOLDOVA

Rezumat

Un cilindru din os, în stare fragmentară, decorat cu cercuri incizate, a fost descoperit cu mulţi ani în urmă la Mândrişca (astăzi Valea Seacă), jud. Bacău, în cursul săpăturilor sistematice efectuate în acest sit. Contextul său nu este însă unul bun, cilindrul fiind găsit în stratul vegetal, în punctul “Titelca Morăriei”. Săpăturile arheologice au avut ca rezultat identificarea în acest punct, sub solul vegetal, a unei depuneri din epoca bronzului cu materiale Monteoru Ic3 şi este foarte probabil ca cilindrul să aparţină acestei depuneri. Un argument în favoarea prezentei ipoteze îl oferă situl de la Costişa, jud. Neamţ, unde un cilindru bogat decorat a fost găsit în depunerea cu ceramică de tip Costişa, într-un context clar. Cilindrul era înconjurat de bucăţi de chirpic, fragmente de vatră şi ceramică. Nivelul Costişa era acoperit de un strat de pietre şi de ceramică Monteoru Ic2-Ic1. Nivelul din epoca bronzului de la Mândrişca este parţial contemporan cu cel de la Costişa. Calibrate, probele adunate din depozitul de la Costişa sugerează intervalul 2000-1600 î.e.n. pentru locuirea din epoca bronzului din acest sit.
Piese asemănătoare au mai fost descoperite pe teritoriul României în contexte arheologice legate de culturile Pecica, Derşida şi Otomani. Un număr semnificativ de cilindri de os decoraţi provin din zona Dunării Mijlocii, din Ungaria, Slovacia, Cehia, Serbia. Toate piesele au fost descoperite în aşezări din epoca bronzului, datate în jurul primei jumătăţi a mileniului II î.e.n. Obiecte similare au mai fost descoperite în zona Anatoliei, la Beycesultan şi Boğazköy, şi la Tell Atchana (anticul Alalakh) în câmpia Amuq. Nivelurile culturale în care au fost descoperiţi cilindrii de os decoraţi în regiunea Anatoliei sunt mai târzii decât nivelul de la Costişa, datând în principal din a doua jumătate a mileniului II î.e.n.

Download