CONSIDERAŢII PRIVIND RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNOR PAHARE DE STICLĂ DESCOPERITE ÎN NECROPOLA DE LA BARCEA, JUD. GALAŢI

AUTHOR: Ligia Otilia TEODOR, Codrin LĂCĂTUŞU

CONSIDERATIONS REGARDING THE RESTORATION AND THE CONSERVATION OF SOME GLASS BEAKERS DISCOVERED IN THE NECROPOLIS FROM BARCEA, GALAŢI COUNTY

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 259-272.

Abstract

The paper deals with the restoration and preservation of four glasses found at Barcea, Galaţi county, in the bi-ritual necropolis dated to the fourth century AD, belonging to the culture Santana de Mures – Cerneahov, by the archaeologists Nicu Mircea and Stela Ţau, from the Mixed Museum of Tecuci.
The four items, differing in form and typology, were found in a fragmentary condition and initially restored empirically, reaching our restoration laboratory with a visible degradation specific to glass and with deviations from the original form.
Glasses were disassembled in warm distilled water and the old glue was removed mechanically under the magnifier.
After drying and preserving the fragments with Paraloid B72 solution, we proceeded to the reassembly with Araldite 2020 epoxy bi-component resin, used in different proportions.
Macromolecular substances used in the conservation and restoration of these glasses are appreciated in this area due to the physico-chemical characteristics in agreement with the basic principles of restoration: they are waterproof and protect well against moisture, resist to chemical effects in a polluted atmosphere, are stable to light and do not interact with the objects, resist the attack of microorganisms, are chemically stable, are transparent and devoid of color, not toxic, resistant to aging, and reversible.
This re-restoration was imposed due to the particular forms of these objects. They were exhibited in order to illustrate the spiritual and social life of the community of the fourth century settlement and the development stages of the necropolis from Barcea.

CONSIDERAŢII PRIVIND RESTAURAREA ŞI CONSERVAREA UNOR PAHARE DE STICLĂ DESCOPERITE ÎN NECROPOLA DE LA BARCEA, JUD. GALAŢI

Rezumat

Lucrarea se referă la restaurarea şi conservarea a 4 pahare de sticlă descoperite la Barcea, judeţul Galaţi, în necropola birituală datată în secolul al IV-lea AD, aparţinând culturii Sântana de Mureş – Cernjachov, de către muzeografii Nicu Mircea şi Stela Ţau de la Muzeul Mixt Tecuci.
Cele 4 obiecte, diferite ca formă şi tipologie, au fost descoperite în stare fragmentară şi restaurate iniţial empiric, ajungând în laboratorul nostru de restaurare,cu vizibile degradări specifice sticlei şi devieri de la forma inițială.
Paharele au fost dezasamblate în apă distilată caldă, vechiul adeziv fiind înlăturat mecanic sub lupă. După uscarea şi conservarea fragmentelor a urmat reasamblarea lor cu răşina epoxidică ARALDITE 2020 bicomponentă, utilizată în proporţii diferite.
Substanţele macromoleculare utilizate în conservarea şi restaurarea acestor pahare sunt apreciate în domeniu datorită caracteristicilor fizico-chimice, conforme cu principiile de bază ale restaurării.
Această restaurare s-a impus datorită particularităţii formelor acestor obiecte şi cerinţelor de expunere în vederea ilustrării vieţii spirituale şi sociale a comunităţii de secol IV de la Barcea.

Download