CONSIDERAŢII PRIVIND DOCUMENTAREA RITULUI ÎNHUMAŢIEI LA CARPI

AUTHOR: Paul CIOBOTARU

CONSIDERATIONS REGARDING THE DOCUMENTATION OF THE RITUAL OF INHUMATION AT THE CARPIANS

Danubius, XXV, Galaţi, 2007, pp. 21-26.

Abstract

The customary practice of inhumation at the Carpian people is supported with documentary evidence in the necropolises from Poienesti, Moldoveni, Valeni-Botesti and Sabaoani.
The researchers issued two contradictory hypotheses regarding the ethnic origin of the tombs of inhumation. Gh. Bichir considered that those tombs belong to the Sarmatians, while I. Ionita and V. Ursachi considered that they belong to Carpians.
Analyzing the funeral ritual, the clothes and the typology of the inventory, the main criteria for ascribing the Dacian or the Sarmatic character to the tombs from Poienesti, Moldoveni and Valeni, I reached to the conclusion that those tombs belong to the autochthonous Carpian population.

CONSIDERAŢII PRIVIND DOCUMENTAREA RITULUI ÎNHUMAŢIEI LA CARPI

Rezumat

Practica înhumaţiei la carpi este susţinută pe baza descoperirilor din necropolele de la Poeneşti, Moldoveni, Văleni-Boteşti şi Săbăoani.
În lucrările de specialitate, au apărut două ipoteze contradictorii cu privire la originea etnică a celor înhumaţi în necropolele carpice. Astfel, Gh. Bichir a considerat că acele morminte aparţin sarmaţilor, pe când I. Ioniţă şi V. Ursache a considerat că cei înhumaţi sunt carpi.
Analizând ritualul funerar, piesele vestimentare şi tipologia inventarului funerar, aceste reprezentând principalele criterii pe baza cărora se stabileşte caracterul dacic sau sarmat al mormintelor de înhumaţie de la Poeneşti, Moldoveni şi Văleni, am ajuns la concluzia că cei înhumaţi în necropolele carpice aparţin populaţiei carpice autohtone.

Download