CONSIDERAŢII ASUPRA ARIILOR SURSĂ ALE MATERIILOR PRIME NECESARE PRODUCERII UNELTELOR DE PIATRĂ, ÎN CONTEXTUL SCHIMBURILOR DINTRE COMUNITĂŢILE CUCUTENIENE

AUTHOR: Ovidiu COTOI

CONSIDERATIONS ON THE SOURCE AREAS OF RAW MATERIALS FOR STONE TOOLS WITHIN THE CONTEXT OF EXCHANGES BETWEEN CUCUTENI COMMUNITIES

Danubius, XXVII, Galaţi, 2009, pp. 39-50.

Abstract

The stone tools and different petrographical varieties used as raw materials circulated within economical exchanges in order to meet the individual or group needs, thus becoming the main indicators of this type of relations between the prehistoric communities. Establishing the source area of the raw materials used to make stone tools plays an important part in the analysis of trades between the prehistoric communities.
The author of the present study aims at establishing the source areas of the main rocks used by the Cucuteni communities to make stone tools, but at the same time emphasizes the importance of the secondary source areas that were more accessible and used more frequently. Depending on the geographical position of these primary or secondary sources, the author establishes the general routes of trades between the Cucuteni communities or between them and the neighbouring cultures.

CONSIDERAŢII ASUPRA ARIILOR SURSĂ ALE MATERIILOR PRIME NECESARE PRODUCERII UNELTELOR DE PIATRĂ, ÎN CONTEXTUL SCHIMBURILOR DINTRE COMUNITĂŢILE CUCUTENIENE

Rezumat

Uneltele de piatră şi diferitele varietăţi petrografice folosite ca materii prime, circulă în cadrul unor schimburi cu un pregnant caracter economic, cu scopul asigurării necesităţilor individuale sau colective, astfel că acestea devin indicatori ai acestui tip de relaţii, ce se stabilesc între comunităţile preistorice. Un aspect important al problematicii schimburilor dintre comunităţile preistorice, în care au fost vehiculate unelte de piatră, îl reprezintă identificarea ariilor sursă a materiilor prime, utilizate la producerea lor.
Autorul îşi propune în studiul de faţă, să identifice sursele primare ale principalelor roci utilizate de comunitaţile cucuteniene pentru producerea uneltelor de piatră, dar în acelaşi timp subliniază importanţa surselor secundare, mai accesibile şi mai frecvent utilizate pentru aprovizionarea cu materiile prime necesare. În funcţie de poziţia geografică a acestor surse, primare şi secundare, autorul stabileşte direcţiile generale ale schimburilor ce se desfăşoară între comunităţile culturii Cucuteni şi între acestea şi cele ale culturilor vecine.

Download