COMPLETĂRI LA BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE II (CORRIGENDA – SEC. AL XVII-LEA)

AUTHOR: Dan RÂPĂ-BUICLIU

ADDITIONS TO THE BIBLIOGRAPHY OF OLD ROMANIAN BOOKS (II) (CORRIGENDA – XVII-TH CENTURY)

Danubius, XXV, Galaţi, 2007, pp. 261-272.

Abstract

The article adds some new and substantial bibliographic information to the corpus of the Bibliography of Old Romanian Books.

COMPLETATIONS A LA BIBLIOGRAPHIE ROUMAINE ANCIENNE. II (CORRIGENDA – XVII-ÈME SIÈCLE)

Résumé

Le corpus culturel historique national La Bibliographie Roumaine Ancienne (au XVII-ème siècle) est ajouté avec un fichier consistent de nouvelles informations bibliologiques.

COMPLETĂRI LA BIBLIOGRAFIA ROMÂNEASCĂ VECHE II (CORRIGENDA – SEC. AL XVII-LEA)

Rezumat

Articolul adaugă corpusului cultural-istoric naţional, Bibliografia Românească Veche (de până în secolul XVII) un fişier consistent, ce constă din noi informaţii bibliologice.

Download