THE INVESTIGATION OF THE STONE AGE SITES OF KATARZHINO I AND KATARZHINO II, NEAR V. CHERVONOZNAMENKA (IVANOVKA DISTRICT OF ODESSA REGION) AND SOME PROBLEMS OF THE RESEARCHES ON MESOLITHIC AND NEOLITHIC IN THE NORTH-WEST PONTIC REGION

AUTHOR: Igor Vladimirovich PISTRUIL

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 51-64.

Abstract

The sites are located on the capes of the right bank of the river Kuyal’nik Minor, 2 km north to v. Chervonoznamenka (Ivanoka district of Odessa region). The investigation of Katarzhino I, during 2007 – 2010 (40 sq.m of excavated area), revealed the vertical shift and re-deposition of the cultural layer, caused by animal activity (shrews, moles etc.). Several years of investigation gave 5900 flint items, 52 ceramic fragments and a great amount of faunal remains (such as fragments of animal teeth, turtle test etc.). The presence of small ceramic fragments allows us to ascribe this complex to Neolithic.
The investigation of Katarzhino II (5 sq.m of investigated area) indicates the probable presence in situ of a cultural layer. The archaeological material (flint inventory, ceramics) obtained during the sondage is similar to the material of Katarzhino I.
Both Katarzhino I and Katarzhino II are characterized by microlithic inventory with traits of Grebeniki and Kukrek complexes of the North-West Pontic region. The small ceramic debris found in the site proved to be synchronous with the flint items.
The investigation of Katarzhino I and Katarzhino II gives the obvious evidence of the fact that, just as in case of other known archaeological sites that gave surface collections of similar flint items, which, up to a recent time, were attributed by some researchers to Mesolithic, should be “redated” to Neolithic.

CERCETĂRILE DESFĂŞURATE ÎN SITURILE DIN EPOCA PIETREI, KATARZHINO I ŞI KATARZHINO II, LÂNGĂ CHERVONOZNAMENKA (DISTRICTUL IVANOVKA, REGIUNEA ODESSA) ŞI CÂTEVA PROBLEME ŢINÂND DE CERCETAREA MEZOLITICULUI ŞI A NEOLITICULUI ÎN REGIUNEA PONTICĂ DE NORD-VEST

Rezumat

Siturile sunt localizate pe două promotorii de pe malul drept al râului Kuyal’nik Minor, la 2 km nord de Chervonoznamenka (districtul Ivanoka, regiunea Odessa). Cercetările desfăşurate la Katarzhino I, în perioada 2007 – 2010 (pe o suprafaţă de 40 m2), au scos la iveală faptul că nivelul de cultură a suferit o deplasare pe verticală şi o redispunere a sa, ca urmare a activităţii animalelor (şoareci de câmp, cârtiţe etc.). Cei câţiva ani de cercetări au dus la descoperirea a 5900 de piese de silex, 52 de fragmente ceramice şi o mare cantitate de resturi faunistice (cum ar fi fragmente de dinţi, de carapace de broască ţestoasă etc.). Prezenţa unor mici fragmente ceramice permite datarea acestui complex în neolitic.
Cercetările de la Katarzhino II, desfăşurate pe o suprafaţă de 5 m2 indică posibila prezenţă in situ a unui strat cultural. Materialul arheologic (silex, ceramică) obţinut în urma sondajului este similar cu cel de la Katarzhino I.
Atât Katarzhino I cât şi Katarzhino II au scos la iveală un inventor microlitic cu trăsături caracteristice complexelor Grebeniki şi Kukrek, din regiunea pontică de nord-vest. Micile resturi ceramice găsite în strat s-au dovedit a fi contemporane cu obiectele de silex strânse tot de acolo.
Cercetările de la Katarzhino I şi Katarzhino II furnizează dovezi evidente ale faptului că, la fel ca în cazul unor alte situri arheologice care au furnizat colecţii de suprafaţă constituite din obiecte de silex similare şi care, până nu demult, au fost datate de unii cercetători în mezolitic, ar trebui să fie “redatate” în neolitic.

Download