CÂTEVA ŞTIRI DESPRE COSTACHE CONACHI CULESE DIN PRESA PRIMEI JUMĂTĂŢI A SECOLULUI AL XIX-LEA

AUTHOR: Gabriela APOSTU

SOME INFORMATION ABOUT COSTACHE CONACHI, CONVEYED BY THE NEWSPAPERS FROM THE MIDDLE OF THE 19TH CENTURY

Danubius, XXVII, Galaţi, 2009, pp. 69-76.

Abstract

In this article we deal with some information about Costache Conachi and his family. We refer to some short notices about his activities in the fields of literature (mainly as a translator, but also as a donator), administration (his positions in the state hierarchy, his contributions to the public affairs), and as a land owner (taking care of his possessions in a modern way, giving money and expecting to be given back).
The information regarding his family concerns three characters: his daughter, Ecaterina-Catinca (her marriage and, after her father’s death, empowering her husband to take care of the heritage), his step sister, Maria-Marghioala (some transactions with houses) and his wife, Smaranda Conachi (unfortunately, only one piece of information, regarding her death).

CÂTEVA ŞTIRI DESPRE COSTACHE CONACHI CULESE DIN PRESA PRIMEI JUMĂTĂŢI A SECOLULUI AL XIX-LEA

Rezumat

Articolul are în vedere câteva informaţii pe care presa din prima jumătate a sec. XIX le oferă cu privire la Costache Conachi şi la familia sa. Este vorba despre câteva scurte referinţe la activitatea sa din domeniul literar (în primul rând ca traducător, însă şi ca donator de publicaţii), din domeniul administraţiei (poziţiile pe care le-a ocupat în ierarhia administrativă, contribuţiile sale la activităţile din domeniul public) şi ca proprietar de terenuri (modul în care purta de grijă, într-o manieră modernă, de posesiunile sale, împrumuturile băneşti acordate şi aşteptările ca acestea să îi fie restituite).
Informaţiile referitoare la familia sa au în vedere trei personaje: fiica sa, Ecaterina Catinca (căsătoria sa şi, ulterior morţii tatălui ei, împuternicirea pe care i-o acordă soţului de a se îngriji de partea ei de moştenire), sora sa vitregă, Maria-Marghioala (câteva tranzacţii imobiliare) şi soţia sa, Smaranda Conachi (din păcate, o singură ştire, referitoare la moartea sa).

Download