BRĂILA, ÎN ANII NEUTRALITĂŢII (1914-1916). O ABORDARE DIN PERSPECTIVA PRESEI BRĂILENE

AUTHOR: Claudiu SACHELARIE

BRĂILA, DURING THE YEARS OF NEUTRALITY (1914-1916). THE APPROACHES OF THE PRESS FROM BRĂILA

Danubius, XXXIV, Galaţi, 2016, pp. 159-174.

Abstract

Brăila, port of utmost importance for the Romanian economy, also benefited of a very important local press, at the beginning of the twentieth century. Press sheets and numerous newspapers (such as “Bomba”, „Dunărea”, „Egalitatea Brăilei”, “Obuzul”, “Expresul” etc.) offered the readers not only information about the economical, social and political life of the town, but also about the events from all over the country and the whole world.

The crucial moment of the outbreak of the First World War was widely discussed in the press of Brăila. The purpose of this paper is to emphasize the attitude of the Romanians towards this moment, as it was presented by the journalists, the opinion leaders during that time. The articles written during that period reveal the Francophile attitude of the Romanians, an attitude that was clearly against Austro-Hungary and Germany. The journalists from Brăila propagated the idea of Romania’s participation in the great conflagration along with France, with the aim of achieving the national ideal: the establishment of the Great Romania. But there were also some journalists who were discussing about the possibility that Romania should fight against the Antante or remain neutral. Also, the newspapers from Brăila were rendering information on the effects of war on the economy of the town (reduced commercial traffic in the harbour, rising prices of all goods, export prohibition).

BRĂILA, ÎN ANII NEUTRALITĂŢII (1914-1916). O ABORDARE DIN PERSPECTIVA PRESEI BRĂILENE

Rezumat

Brăila, oraș-port de maximă importanță pentru economia națională avea la începutul secolului al XX – lea și o presă pe măsură. Foile de presă și numeroasele ziare (precum „Bomba”, „Dunărea”, „Egalitatea Brăilei”, „Obuzul”, „Expresul” etc.) furnizau cititorilor atât informații despre viața economică, socială și politică a urbei brăilene, cât și despre evenimentele din țară și din lume.

Momentul crucial al izbucnirii primului război mondial a fost dezbătut pe larg și în presa brăileană. Articolul urmărește să scoată în evidență atitudinea românilor față de acest moment în viziunea liderilor de opinie de atunci, ziariștii. De asemenea, dorim să creionăm imaginea economico-socială a orașului Brăila, extrasă din articolele ziarelor „Bomba” și „Egalitatea Brăilei”. Articolele dezbăteau evenimentele din Europa, dar mai ales transmiteau starea de spirit a românilor, implicit cea a brăilenilor față de acestea. Din articolele vremii reiese atitudinea francofilă, net împotriva austro-ungarilor și germanilor. Majoritatea ziariștilor brăileni propagau ideea participării României la marea conflagrație alături de Franța, cu scopul atingerii idealului național, formarea României Mari. Existau însă și ziariști care doreau fie neutralitatea (cum este cazul ziaristului Spiridon Georgescu de la „Egalitatea Brăilei”), fie participarea României la război de partea Puterilor Centrale. De asemenea, ziarele brăilene transmit informații privind efectele războiului asupra economiei orașului (scăderea traficului comercial în port, creșterea prețurilor mărfurilor de orice fel, prohibirea exportului).

Download