INTRA-PRESBYTERIAN CHURCH IN CAMEROON CONFLICTS: THE CASE OF THE WEH CONGREGATION IN NORTHWEST CAMEROON

AUTHOR: Michael Kpughe LANG

Danubius, XXXII, Galati, 2014, pp. 399-418.

Abstract

It is surprising how little attention has been given to the multiplication of conflicts which have plagued and continue to plague the Presbyterian Church in Cameroon (PCC) since 1957, when it gained independence from the Basel Mission. In most of her departments, presbyteries, parishes and congregations, conflicts relating to tribalism, revivalism and mismanagement of funds are common. These conflicts have cost the church spiritual and socio-economic growth. In the light of the precedent, it is time that these conflicts be investigated as a leeway to heightening the urgent need to contain the present appetite for disputes in the PCC.
The conflict in the Weh Congregation in the 1980s between Rev. Simon Asang and the elders is one such eminent case worth discussing. This paper, based largely on data from archival and oral sources, is concerned with the causes, manifestation, resolution and repercussions of the conflict in the Weh Congregation.

BISERICILE PREZBITERIENE ÎN CONFLICTELE DIN CAMERUN: CAZUL CONGREGAŢIEI WEH, DIN NORD-VESTUL CAMERUNULUI

Rezumat

Este surprinzător cât de puţină atenţie a fost acordată înmulţirii conflictelor care au afectat şi continuă să afecteze Biserica Prezbiteriană din Camerun, începând cu anul 1957, când aceasta a devenit independentă faţă de Misiunea din Basel. În cele mai multe dintre departamentele, parohiile şi congregaţiile sale, conflictele legate de aspectele tribale, de nevoia unei revigorări spirituale şi de administrarea defectuoasă a fondurilor sunt foarte des întâlnite. Aceste conflicte au afectat creşterea Bisericii, atât din punct de vedere spiritual cât şi socio-economic.
Conflictul apărut în congregaţia Weh, în anii 1980, între Rev. Simon Asang şi prezbiterii congregaţiei este un caz care merită discutat. Această lucrare, care se bazează în principal pe materiale de arhivă şi pe surse orale, are în vedere cauzele, manifestarea, soluţionarea şi repercusiunile conflictului din congregaţia Weh.

Download