AURELII VICTORIS HISTORIAE ABBREVIATAE NOTE DE LECTURĂ (IV)

AUTHOR: Costin CROITORU

AURELII VICTORIS HISTORIAE ABBREVIATAE READING NOTES (IV)

Danubius, XXV, Galaţi, 2007, pp. 363-367.

Abstract

In this article we present two newly published books, both of them related to the ancient historian Aurelius Victor and his notorious work called Liber de Caesaribus. Until the apparition of these two books, in Romanian historiography, from the works of Aurelius Victor, only those fragments regarding the history of the Lower Danube were available. A first translation of Liber de Caesaribus appeared in 2002. The books we speak about are both bilingual editions, recently published by the publishing house of the University „Alexandru Ioan Cuza”, from Iaşi, respectively by „Istros”, of the History Museum of Brăila.
1. Aurelius Victor, Liber de Caesaribus / Carte despre împăraţi [Book about Emperors], Iaşi, 2006, edition, introductory study, notes, comments, appendix and index by Nelu Zugravu, translation by Mihaela Paraschiv, 504 p.
2. Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus / Despre împăraţi [About Emperors], Brăila, 2006, introductory study, translation, explicative notes and comments by Gheorghe I. Şerban, 295 p.
Both books offer to the reader a very suggestive imagine on the life, works and historical conception of Aurelius Victor. The major importance of these books resides in the manner of presentation. Latin and Romanian texts are put together, hence most of the doubts regarding the linguistic aspects being cleared. As a proof for the scientific approach of the authors, the books have plenty of comments and explicative notes.

AURELII VICTORIS HISTORIAE ABBREVIATAE NOTE DE LECTURĂ (IV)

Rezumat

Articolul prezintă două cărţi recent publicate, ambele referitoare la istoricul antic Aurelius Victor şi la faimoasa sa lucrare intitulată Liber de Caesaribus. Anterior datei acestor apariţii editoriale, în istoriografia românească au fost reproduse doar unele fragmente ale lucrării lui Aurelius Victor şi anume cele relative la spaţiul nord-dunărean, în traducerea lui Vladimir Iliescu. Opera lui Aurelius Victor a fost abordată în două ediţii bilingve independente, publicate nu demult, de Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, respectiv de Editura „Istros”, a Muzeului Brăilei. Este vorba despre:
1. Aurelius Victor, Liber de Caesaribus / Carte despre împăraţi, Iaşi,
2006, ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi comentarii, apendice şi indice de Nelu Zugravu, traducerea fiind realizată de Mihaela Paraschiv; 504 p.
2. Sextus Aurelius Victor, De Caesaribus / Despre împăraţi, Brăila,
2006, studiu introductiv, traducere, note explicative şi comentarii de Gheorghe I. Şerban; 295 p.
Ne aflăm aşadar în faţa a două apariţii editoriale remarcabile, care ne conturează, în chipul cel mai elocvent cu putinţă, aspecte privitoare la viaţa, concepţia istorică şi opera lui Sextus Aurelius Victor. Meritul principal al celor două ediţii prezentate aici rezidă din prezentarea paralelă a textului – latin şi român, a cărui consultare înlătură multe dintre semnele de întrebare referitoare la traducere, făcând aproape imposibilă orice „speculaţie” lingvistică. Notele şi comentariile extrem de bogate care însoţesc textul (903 note la ediţia N. Z. şi 771 note la ediţia Gh. Ş., şi aceasta numai pentru textul tradus, care, în ambele cazuri, însumează cca. 60-70 p.) dau măsura seriozităţii demersului ştiinţific.

Download