ASPECTS SUR LE PROCES DE LA SECULARISATION DES BIENS DES EGLISES ET DES COUVENTS CONSACRES DE L’ANCIEN DEPARTEMENT DE COVURLUI

AUTHOR: Cristian Dragoş CĂLDĂRARU

CONSIDERATIONS ON THE SECULARIZATION OF THE ASSETS OF CONSECRATED CHURCHES AND MONASTERIES FROM THE FORMER COUNTY OF COVURLUI

Danubius, XXVIII, Galaţi, 2010, pp. 59-68.

Abstract

The secularization of the assets belonging to the consecrated monasteries from the Romanian Principalities was the materialization of the political will of the Romanian rulers after 1821. They supported the Romanian bishops and metropolitans in their struggle (started even from the end of the XVIIth century) to restrict the abuses of the Greek abbots.
The secularization took place during the rule of Al. I. Cuza, through the law issued on December 15th, 1863. In Covurlui County, the law regarding the secularization of the assets belonging to the monasteries became effective starting with the first days of the year 1864.

ASPECTE PRIVIND PROCESUL SECULARIZĂRII AVERILOR BISERICILOR ŞI MĂNĂSTIRILOR ÎNCHINATE DIN FOSTUL JUDEŢ COVURLUI

Rezumat

Secularizarea averilor mănăstirilor închinate din Principatele Române a fost voinţa politică a Domnilor români după anul 1821. Aceştia au fost alături de mitropoliţii şi episcopii români care se luptau, încă de la sfârşitul secolului al XVII-lea, pentru îngrădirea abuzurilor egumenilor greci.
Secularizarea s-a produs în timpul domniei lui Al. I. Cuza, prin legiferarea produsă în data de 15 decembrie 1863. În judeţul Covurlui, legea privind secularizarea averilor mănăstireşti s-a pus în aplicare din primele zile ale anului 1864.

Download