CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN PE VALEA GERULUI, JUDEŢUL GALAŢI (I)

AUTHOR: Costin CROITORU, Stănică PANDREA

ARCHAEOLOGICAL FIELD EXPLORATIONS ON GERU’S VALLEY, GALAŢI COUNTY (I)

Danubius, XXXIII, Galaţi, 2015, pp. 357-376.

Abstract

In this short material, the authors present the archaeological discoveries from Geru’s Valley, in Galaţi County. These archaeological field explorations were requested by “Paul Păltănea” History Museum of Galaţi, as documentation for a future research project that aims at the exploitation and the protection of the archaeological local heritage.

All  started from a letter sent in 1974 to the director of the History Museum of Galaţi by a inhabitant from Mândreşti (Galaţi County). Through this “notification”, the sender offered some information about several fortuitous archaeological descoveries on the territory of his village. These discoveries have not been published until now, but they confirm the presence in this area of several archaeological sites. The discovered materials are preserved, some in the museum of the local school, some in the collections of the History Museum of Galaţi and some in the Institutes of Archaeology from Iaşi and Bucharest.

The authors of this article started their investigation from the local archaeological collection and then proceeded to the field research in order to detect the sites where the artefacts were discovered and also in an atempt to identify new sites.

CERCETĂRI ARHEOLOGICE DE TEREN PE VALEA GERULUI, JUDEŢUL GALAŢI (I)

Rezumat

În această scurtă intervenţie autorii prezintă descoperirile arheologice de pe Valea Gerului, judeţul Galaţi. Cercetarea de teren a avut loc la solicitarea Muzeului de Istorie din Galaţi ca o documentare prealabilă în vederea elaborării unui proiect de valorificare şi protejare a patrimoniului local.

Totul a pornit de la o scrisoare trimisă în anul 1974 directorului de atunci al Muzeului de către un locuitor din Mândreşti. Prin intermediul aceste „note de informare” autorul aducea la cunoştinţă descoperirile arheologice fortuite de pe teritoriul satului său. Aceste descoperiri au rămas inedite, dar confirmă prezenţa în zonă a numeroase situri arheologice. O parte din aceste materiale se păstrează în colecţia şcolară din Mândreşti, o parte la Muzeul de Istorie din Galaţi şi o parte la Institutele de Arheologie din Iaşi şi Bucureşti.

Autorii articolului şi-au început cercetarea de la colecţia locală şi apoi, prin periegheze, au încercat să identifice locul descoperirii pieselor cunoscute şi, desigur, noi situri.

Download