APULIA ÎNTRE ROMA, TARENTUM ŞI LIGA SAMNITĂ (326 A. CHR. – 315 A.CHR.)

AUTHOR: Decebal NEDU

APULIA BETWEEN ROME, TARENTUM AND THE SAMNITE LEAGUE (326 B.C. – 315 B.C.)

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 13-24.

Abstract

The regions of Apulia represented the second important front of the strategy of the Second Samnite War. Concerning the year 326 B.C., Livy records that Rome signed an alliance with the Apulians. In the modern historiography, many authoritative voices disputed the historicity of this treaty, motivating that it had been invented in order to justify the disaster of the Roman armies at Caudium, in 321 B.C. According to Livy, the armies caught in the defile from Caudium were marching towards Luceria, besieged by the Samnites. But this reconstruction only proves the using of the Roman presence in Apulia by the annalistic tradition to justify the Caudine defeat and not the lack of Rome’s contacts in Apulia. The alliance signed in 326 B.C. with some Apulian communities had obviously in view the possibility of using the Samnite forces in the south-east of Italy, by opening a second field of military actions. In the same time, due to the strained relationships with Tarentum, we cannot ignore another side of the agreement. The Apulian alliances were supposed to keep Tarentum to distance from the Samnite conflict and the centers from Apulia represented a base for possible military actions towards the southern part of Italy.
After the Caudine peace, the Roman-Samnite hostilities ended but Rome continued to consolidate its presence in the Apulian area. The literay tradition records military actions in this region and the concluding of some treaties with Arpi, Teanum and Canusium between 320-318 B.C.
In the year 320 B.C., when the Roman troops were ready to begin the battle with the Samnites at Luceria, Livy records the arrival of an embassy from Tarentum, who tried to end the hostilities. There are not many doubts about the fact that the hostilities with the Samnites had been stopped until 315 B.C. by the Caudine peace from 321 B.C. and the battle from Luceria is only an invention of the Roman historians. The situation is indeed unlikely, but behind it, it is possible to find a diplomatic intervention of Tarentum worried about the expansion of the Roman influence in Apulia. This influence strenghtened even more in 315 B.C., when Rome set up the Latin colony of Luceria.

APULIA ÎNTRE ROMA, TARENTUM ŞI LIGA SAMNITĂ (326 A. CHR. – 315 A.CHR.)

Rezumat

În desfăşurarea celui de-al doilea război samnitic, regiunile Apuliei au reprezentat un front important. Referitor la anul 326 a.Chr., Titus Livius înregistrează că Roma a încheiat o alianţă cu apulii. În literatura modernă, multe voci autoritare au contestat istoricitatea acestui tratat, apreciind că el a fost inventat pentru a justifica dezastrul armatelor romane la Caudium, în 321 a.Chr. Potrivit lui Titus Livius, armatele romane prinse în defileul de la
Caudium se deplasau spre Luceria, care se afla sub asediul samniţilor. Această reconstrucţie dovedeşte doar că prezenţa romană în Apulia a fost utilizată de tradiţia analistică pentru a justifica înfrângerea caudină, dar nu indică faptul că Roma nu a avut contacte în această regiune înainte de 321 a.Chr. Alianţa încheiată în 326 a.Chr. cu unele comunităţi apulice a avut în vedere, în mod evident, posibilitatea de a dispersa forţele samnitice, prin deschiderea unui al doilea front în sud-estul Italiei. În acelaşi timp, datorită relaţiilor tensionate cu Tarentum, nu putem ignora şi o altă latură a tratatului. Alianţele apulice erau proiectate pentru a ţine Tarentum la distanţă de războiul samnitic, iar centrele din Apulia reprezentau o bază de operaţiuni pentru posibile acţiuni militare în partea de sud a Italiei.
După pacea caudină, ostilităţile romano-samnitice s-au întrerupt dar
Roma a continuat să-şi consolideze prezenţa în aria apulică. Tradiţia literară menţionează operaţiuni militare în această regiune şi încheierea unor tratate cu Arpi, Teanum şi Canusium, în intervalul 320-318 a.Chr.
În anul 320 a.Chr., când trupele romane erau pregătite să înceapă lupta cu cele samnitice la Luceria, Titus Livius înregistrează sosirea unei ambasade de la Tarentum, care a încercat să pună capăt ostilităţilor. Nu există prea multe dubii asupra faptului că luptele cu samniţii au încetat până în 315 a.Chr., conform păcii caudine, iar bătălia de la Luceria este doar o invenţie a istoricilor romani. Situaţia este puţin credibilă dar, în spatele ei, este posibil să detectăm o intervenţie diplomatică de la Tarentum, îngrijorat de extinderea influenţei romane în Apulia.

Download