ANALIZA ANTROPOLOGICĂ A MORMÂNTULUI 7 DIN NECROPOLA DE LA BARBOŞI, JUD. GALAŢI

AUTHOR: Mihai CONSTANTINESCU

AN ANTHROPOLOGICAL ANALYSIS OF TOMB NO.7 OF THE NECROPOLIS FROM BARBOŞI, GALAŢI COUNTY

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 253-258.

Abstract

The study deals with the anthropological analysis of the skeleton no.7 of the necropolis from Barboşi, Galaţi county, archaeologically investigated in 1978. At present, the skeleton is exhibited at the History Museum of Galaţi. The skeleton belongs to 30-35 years old male individual, with a stature of 166,20 cm, having traces of dental pathology and a possible fracture of the right fibula. The skeleton was particularly important to some historians that considered him as belonging to one of the first Christians from the Lower Danube.

ANALIZA ANTROPOLOGICĂ A MORMÂNTULUI 7 DIN NECROPOLA DE LA BARBOŞI, JUD. GALAŢI

Rezumat

Studiul se ocupă de analiza antropologică a scheletului din mormântul 7 al necropolei de la Barboşi, jud. Galaţi, cercetat în 1978 şi expus în lapidarium-ul Muzeul de Istorie Galaţi. Este vorba despre un schelet de sex masculin cu o vârstă la deces de 30-35 de ani, o statură de 166,20 cm, unele urme de patologie dentară şi o posibilă fractură a peroneului drept. Scheletul a atras în mod deosebit atenţia unor istorici care l-au considerat a aparţine unuia dintre primii creştini de la Dunărea de Jos.

Download