AITAREYA UPANISAD (STUDIU INTRODUCTIV, TRADUCERE ŞI NOTE)

AUTHOR: Ovidiu Cristian NEDU

AITAREYA UPANISAD (INTRODUCTORY STUDY, TRANSLATION AND NOTES)

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 189-210.

Abstract

Aitareya Upanisad is one of the oldest Upanisads; apart from this, the text is also important due to some doctrinal reasons. In its first part, it consists of a cosmogony, which depicts a classical Indian anthropological conception, namely the similarity between man, viewed as a microcosm, and the Universe, in its entirety. The way man and Universe are created accounts for their structural similarity. Equally important is the third part, which is a classic in Indian literature, frequently quoted as a scriptural proof for the identification of the absolute with consciousness. A part of verse III.1.3, “Consciousness is Brahman”, is considered as one of the great affirmations (mahāvākya) of Hindu philosophy.

AITAREYA UPANISAD (STUDIU INTRODUCTIV, TRADUCERE ŞI NOTE)

Rezumat

Aitareya Upanisad este unul dintre cele mai vechi texte din corpusul upanisadic, aparţinând primei perioade din istoria acestor scrieri, perioadă în care stilul abordat era proza. Ţine de tradiţia exegetică a Rg-Vedei, mai precis de şcoala de interpretare (śākhā) numită „Aitareyin”.
Primul capitol oferă o schiţă a genezei universului, al doilea tratează despre modul în care există Sinele în lume, adică ca fiind învăluit în diverse învelişuri fenomenale, pentru ca ultimul capitol să urmărească identificarea Sinelui absolut cu conştiinţa şi, prin aceasta, să pună bazele unei ontologii idealiste.
Par să fie expuse în text două scheme diferite ale apariţiei universului: o creaţie directă a celor patru registre ale lumii (paradisul, spaţiul intermediar, pământul şi cele de dedesubt) – aşa cum apare ea în I.1.2 – şi o creaţie mediată de un om primordial, din organele căruia provin toate elementele universului.
Fiinţa umană este prezentată drept un univers la proporţii reduse, elementele cosmosului găsindu-se şi la nivelul corpului uman sub forma organelor de simţ şi de acţiune. Inerente omului sunt foamea şi setea, probabil reprezentări figurate ale suferinţei. Ele există încă dintr-un stadiu timpuriu al genezei, omul coexistând cu aceste senzaţii, care aici apar personificate, chiar din momentul creaţiei sale. Existenţa fenomenală este astfel, în mod necesar, legată de suferinţă, fiind exclusă posibilitatea eliminării ei în registrul mundan, deoarece foamea şi setea sunt la fel de inerente fiinţei umane ca şi organele de simţ sau de acţiune. Toate activităţile organelor de simţ sau de acţiune, activităţi care aici sunt văzute drept aducere de ofrande zeităţilor corespunzătoare acestor organe, sunt însoţite de suferinţă, foamea şi setea fiind părtaşe la orice ofrandă adusă zeităţilor (I.2.5).
Ultima parte a primului capitol cuprinde câteva speculaţii fiziologice, precum şi o prefigurare a unei teorii ontologice caracterizate de idealism. Cele trei domenii (adică cele trei registre ale manifestării: starea de veghe, starea de vis şi somnul profund), experimentate de Sinele intrat în lume, sunt toate asemuite visului, în sensul că au realitate în aceeaşi măsură ca şi un vis, că depind de subiectul experimentator, aşa cum şi visul este o creaţie exclusivă a celui care îl experimentează.
Capitolul II descrie treptele existenţei fenomenale a Sinelui, trecerea sa succesivă dintr-un corp în altul.
Ultimul capitol expune o teorie ontologică idealistă, care identifică Sinele absolut cu subiectul cognitiv şi volitiv, cu conştiinţa în întreaga sa gamă de manifestări. Probabil că acesta este principalul aport filosofic al textului: fundamentarea unui sistem idealist, prin postularea conştiinţei drept substratul şi principiul întregii lumi. Versetul III.1.3, care afirmă identitatea dintre Brahman şi conştiinţă, este un pasaj clasic în filosofia indiană, deseori citat ca autoritate scripturală pentru identificarea absolutului cu conştiinţa.
„Conştiinţa este Brahman” (prajñāna brahma) reprezintă una dintre cele mari patru afirmaţii (mahāvākya) ale filosofiei brahmane.

Download