ACTUALITATEA INFORMAŢIILOR PREZENTATE DE NICOLAE MILESCU SPĂTARU ÎN JURNAL DE CĂLĂTORIE ÎN CHINA ŞI DESCRIEREA CHINEI

AUTHOR: Oana DUGAN

THE ACTUALITY OF THE INFORMATION CONVEYED BY NICOLAE MILESCU SPĂTARU IN TRAVEL JOURNAL TO CHINA AND THE DESCRIPTION OF CHINA

Danubius, XXVI, Galaţi, 2008, pp. 347-358.

Abstract

Standing out as one of the first Eastern Europeans to have pulled down the “barriers” of the Great Wall to enter an “ever hiding” country and Nation – China – the enlightened Moldavian scholar Nicolae Milescu Spătaru sets up over the centuries as one the first cultural anthropologists, ethnographers and founders of the Oriental discourse. His two main writings about China and the Far East, Travel Journal to China and The Description of China prove to be nowadays as real as they were when their author wrote them. The present-day China and its inhabitants display an astounding similarity and resemblance to their three centuries old description. This research work tries to prove that the accuracy of the information provided by Nicolae Milescu Spătaru’s two most famous writings is astonishing when considered diachronically and comparatively with the newest published impressions on China of contemporary scholars and travellers to the Far East. Once again, contemporary Romanian Oriental discourse brings forth the wit, wisdom and the “spy” qualities of the first Russian Ambassador and Romanian traveller to the ever well-guarded China.

ACTUALITATEA INFORMAŢIILOR PREZENTATE DE NICOLAE MILESCU SPĂTARU ÎN JURNAL DE CĂLĂTORIE ÎN CHINA ŞI DESCRIEREA CHINEI

Rezumat

Evidenţiindu-se ca primul est european care a reuşit să dărâme bariera constituită de Marele Zid şi să pătrundă într-una din ţările şi naţiunile care s-au “ascuns mereu” ochilor lumii – China – iluminatul cărturar moldav, Nicolae Milescu Spătaru, transcende veacurile ca unul dintre primii antropologi ai culturii, etnografi şi fondatori ai discursului orientalistic. Cele două lucrări de căpătâi ale sale despre China şi Orientul Îndepărtat, Jurnal de călătorie în China şi Descrierea Chinei se dovedesc a fi şi în zilele noastre la fel de reale şi valabile ca atunci când au fost scrise. China de azi şi ai săi locuitori prezintă ochiului călătorului asemănări izbitoare cu cele descrise de cărturarul moldav acum trei secole. Prezenta lucrare încearcă să demonstreze actualitatea informaţiilor prezentate de Nicolae Milescu Spătaru în cele două lucrări celebre ale sale, într-o manieră diacronică şi comparată, în raport cu cele mai noi publicaţii despre China ale călătorilor şi cărturarilor contemporani. Încă o dată discursul românesc orientalistic aduce la iveală inteligenţa, înţelepciunea şi nu în cele din urmă calităţile excepţionale de spion ale primului ambasador rus şi călător român la porţile etern bine păzitei Ţări a Florii de Mijloc.

Download