REEVALUAREA TAXONOMICĂ A PIESELOR FOSILE DE LA PUNCTUL FOSILIFER RATEŞ (JUD. GALAŢI), AFLATE ÎN COLECŢIA MUZEULUI MIXT TECUCI

AUTHOR: Radu-Mihai ILIE

A TAXONOMICAL REVALUATION OF THE FOSSIL ITEMS COLLECTED FROM RATEŞ (GALAŢI COUNTY) AND BELONGING TO THE COLLECTIONS OF THE MIXED MUSEUM OF TECUCI

Danubius, XXXI- Supliment, Galati, 2013, pp. 17-50.

Abstract

The current paper aims to review fossil parts, previously described by Apostol & Vicoveanu from fossil point Rateş, Galaţi, by using new taxonomical methods used in literature, such as morphological and morphodimensional analysis. The study also presents new fossil material added to Mixed Museum Tecuci collection. Besides taxonomic determinations of Quaternary mammal remains, an analysis of the ontogenetic development stage for the Elephantidae family was made. The presence of the three species belonging to the Elephantidae family (identified by taxonomic determinations): Mammuthus primigenius, Mammuthus trogontherii, Mammuthus meridionalis, shows, from a stratigraphical point of view, the whole configuration of the Pleistocene ages.

REEVALUAREA TAXONOMICĂ A PIESELOR FOSILE DE LA PUNCTUL FOSILIFER RATEŞ (JUD. GALAŢI), AFLATE ÎN COLECŢIA MUZEULUI MIXT TECUCI

Rezumat

Lucrarea de față are ca scop revizuirea pieselor fosile descrise anterior, de Apostol & Vicoveanu din punctul fosilifer Rateș, județul Galați, folosindu-se metode noi de utilizare taxonomică, utilizate în literatura de specialitate, precum analiza morfologică și morfodimensională. Studiul prezintă și material fosil ce a fost adăugat ulterior colecției Muzeului Mixt Tecuci. Pe lângă determinările taxonomice ale resturilor mamiferelor cuaternare a fost realizată și o analiză a stadiului de evoluție ontogenetică în cazul elephantidelor. Prezența a trei specii ce aparțin familiei elephantidelor (identificate în urma determinărilor taxonomice): Mammuthus primigenius, Mammuthus trogontherii, Mammuthus meridionalis, a evidențiat din punct de vedere stratigrafic, întreaga alcătuire a etajelor Pleistocenului.

Download